Svenska Äventyrsklubben
[hemsida] Redaktör: Fredrik Ekman

"Den mystiska boken"

Författare Clas Kristiansson (originalversion på VIC-20)
NYTT Fredrik Ekman (punchade VIC-20-versionen från listningen)
Peter Karlsson (Port till Commodore 64 och modifieringar)
Beskrivning Peter Karlssons beskrivning:
Ett nybörjaräventyr. Lös mysteriet med den mystiska boken.
Kommentar Internetredaktörens kommentar:
Publicerade ursprungligen som listning för VIC-20 i Allt om Hemdatorer nr.3-1983, som exempel till artikeln "Med hemdatorn på nya äventyr". originalet skrevs av Clas Kristiansson. Det är även publicerat i nr.1,5/1984 samt troligen också på Allt om Hemdatorer kassett 1.
Commodore 64-versionen är av Peter Karlsson. "Inte 100%-igt trogen originalet. Både förbättringar och felstavningar förekommer", enligt Fredrik Ekman.
Jacob Munkhammar
System VIC-20 och Commodore 64
Förlag Allt om Hemdatorer (listning, VIC 20-version, ursprungligen utan titel)
? (Commodore 64-version)
Publiceringsår 1983 (VIC 20-version)
? (Commodore 64-version)
Antal rum NYTT 4
Saker NYTT 4
Personer* NYTT 0
Ordförråd** NYTT 12
Min. systemkrav -
Nätsida nej (VIC 20-version)
nja (Commodore 64-version)
Hämta*** NYTT 2KB (VIC 20-version)
3kB (Commodore 64-version)

Ändringar markeras med röd NYTT minst en vecka och grön NYTT minst en månad. Senaste uppdatering: 22/3-1999.
*) "Personer": (NPC, non-player character) Datorkontrollerade varelser spelaren kan möta i äventyret
**) "Ordförråd": Antal olika ord som spelet förstår i spelarkommandot
***) "Hämta": Kolumnen anger filens storlek; klicka på talet för att hämta! Om talet är inom parentes så ligger filen inte här hos SÄK.


Distributionsservice: Om du har ett textäventyr som du vill dela med dej av, men inte har egen plats på nätet, så tillhandahåller SÄK gärna plats och nedladdningsmöjlighet från dessa sidor.
Denna sida uppdaterades senast 26/3-2003. Redaktör: Fredrik Ekman