Svenska Äventyrsklubben
[hemsida] Redaktör: Fredrik Ekman

"Agent 999"

Författare Kajsa Söderström (original-version för Spectravideo)
Commodore 64-version av Fredrik Ekman
Beskrivning Agent: Du är agent Jan Bonde. Hitta det hemliga dokumentet!
System Spectravideo & Commodore 64
Förlag Allt om Hemdatorer 9/84 ? (listning)
Publiceringsår 1984
Antal rum 18
Saker 7
Personer* 0
Ordförråd** 45
Min. systemkrav ?
Nätsida nej
Hämta*** Efterlyst! (Spectravideo-version)
3KB (Commodore 64-version)

Ändringar markeras med röd NYTT minst en vecka och grön NYTT minst en månad. Senaste uppdatering: 23/4-1999.
*) "Personer": (NPC, non-player character) Datorkontrollerade varelser spelaren kan möta i äventyret
**) "Ordförråd": Antal olika ord som spelet förstår i spelarkommandot
***) "Hämta": Kolumnen anger filens storlek; klicka på talet för att hämta! Om talet är inom parentes så ligger filen inte här hos SÄK.


Distributionsservice: Om du har ett textäventyr som du vill dela med dej av, men inte har egen plats på nätet, så tillhandahåller SÄK gärna plats och nedladdningsmöjlighet från dessa sidor.
Denna sida uppdaterades senast 8/2-2000. Redaktör: Fredrik Ekman