Linux på RydNet

Innehåll

Inställning av IP-adress med mera

Om du använder Slackware-distributionen så hittar du parametrerna i filen /etc/rc.d/rc.inet1. IPADDR sätter du till din IP-address, som du får när du registrerar din dator i Rydnet. Hur du ska ställa in NETMASK, BROADCAST och GATEWAY framgår i det allmänna dokumentet om nätverksinställningar.

Om du kör RedHat-distributionen så använder du konfigurationsprogrammet netcfg eller modifierar filen /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0.

Inställning av DNS

I filen /etc/resolv.conf ställer du in hur namnuppslagningen via DNS (nameserversystemet) ska fungera. Det viktiga är att tala om att du finns i RydNet-domänen, så att rätt domän kan läggas till datornamn utan domän, samt att det är Winona som ska användas som nameserver. Det är också bra att ha några andra nameservrar som reserv. Följande tre rader tar hand om detta:

domain rydnet.lysator.liu.se
nameserver [Winonas IP-adress]
nameserver [IP-adress till reserv nr 1]
nameserver [IP-adress till reserv nr 2]
De nummer som ska användas framgår av det allmänna dokumentet om nätverksinställningar.

En annan trevlig funktion är att man kan få systemet att leta efter datorer i andra domäner än hemdomänen med hjälp av nyckelordet search. Med hjälp av detta kan man komma åt exempelvis Angela hos Ctrl-C utan att ange domänen. Det skadar inte att lägga in motsvarande funktion för Lysator också, även om det tycks fungera ändå:

search rydnet.lysator.liu.se lysator.liu.se ctrl-c.liu.se

NFS-monterbara Linuxprogram på RydNet

Biblioteket linuxnfs.rydnet.lysator.liu.se:/export/linux/rydlocal/ innehåller program, manualsidor, bibliotek m.m. för ett antal bra Linuxprogram. Du kan läsa mer i README-filen.

Slackware-spegel för nätinstallation

I ftp.rydnet.lysator.liu.se:/export/linux/Slackware/ finns en spegling av Slackware (utan källkod) som går att NFS-installera från.

Linux-kärnor

I ftp.rydnet.lysator.liu.se:/export/linux/kernel/ hittar du källkoden till de senaste Linux-kärnorna.

Programmen rwho och ruptime

Du kan få reda på vilka datorer som är uppe och vilka personer som är inloggade med hjälp av kommandona ruptime respektive rwho. Dessa använder sig i originalutförande av en server (rwhod eller in.rwhod) som talar om för andra med hjälp av broadcast (sändning till alla) vad som gäller för din dator. Samtidigt lyssnar servern efter andras utsändningar och sparar information i biblioteket /var/spool/rwho.

Broadcast-meddelanden är inte bra. Därför har Peter Eriksson hackat om en server så att den bara skickar informationen till en dator (i vårt fall winona). Demonen på winona skriver i /var/spool/rwho, som vi andra sedan kan NFS-montera. Örjan Rosenblom har modifierat rwho och ruptime så att de klarar av att omvandla mellan winonas byte-ordning (hög först) och Intelburkars ordning (låg först).

Ett smidigt sätt att få igång detta är att hämta who-rydnet.tar och who-rydnet.readme. Den förra filen innehåller de tre programmen, medan den senare innehåller installationsanvisningar. Du finner dem i ftp://ftp.rydnet.lysator.liu.se/pub/linux/rydlocal/misc/.

För att programmen ska fungera måste din klocka gå rätt i förhållande till Winonas. Enklast fixar du det genom att köra netdate rwho som root med jämna mellanrum.

Elektronisk post

Inställning av sendmail

Du kan titta på Henrik Rindlöws inställningar som finns tillgängliga i biblioteket ftp://endeavour.rydnet.lysator.liu.se/pub/sendmail/ eller på Mats Kronbergs filer i biblioteket ftp://ftp.rydnet.lysator.liu.se/pub/linux/rydlocal/misc/.

Inställning av smail

En standardkonfiguration av smail är enkel att få till genom att köra /usr/sbin/smailconfig och svara rätt på framför allt första frågan (d.v.s. ange alternativ 1: "Internet site"). I Debian körs skriptet automatiskt när smail-paketet konfigureras. / Joel Rosdahl

Inställning av qmail

Förut, när vi satt bakom brandvägg, så behövde man fixa lite med filen control/smtproutes. Nu är detta inte nödvändigt längre. Det ska gå att köra qmail med de "uppenbara inställningarna".

Eftersändning av post från Lysator och IDA

När du har fått postmottagningen att fungera på din dator på Rydnet vill du förmodligen att post som folk skickar till dig ska komma fram till din dator på Rydnet. Du vill dock kanske stänga av din dator ibland, och du vill vara säker på att få en kopia av posten levererad till Lysator ifall din dator strular.

Den lösning jag föreslår är att du låter ditt Lysator-konto vara din "officiella" email-adress. Sedan skickar du vidare breven till därifrån till din Rydnet-dator, men låter samtidigt en kopia hamna på Lysator. Posten på Lysator behöver du bara bry dig om ifall det är något strul med Rydnet-datorn, annars behöver du bara radera den med jämna mellanrum (som dock ska vara ofta med tanke på disksituationen).

För att eftersända posten på Lysator skapar du en fil med namnet .forward i ditt hembibliotek. Vi antar att användaren heter foo både på Lysator och på sin egen dator foocomp. Innehållet i filen ska då vara:

foo@foocomp.rydnet.lysator.liu.se, \foo
Inkommande post kommer nu att skickas både till Rydnet-datorn och till användarens Lysatorkonto. Det blir inga kul loopar, tack vare "skyddstecknet" före din lysatoradress (foo). Om man missar detta tecken blir det inte direkt kaos som man kanske kan misstänkta, eftersom sendmail innehåller visst skydd mot loopar. Det kan dock hända att man får dubbla brev ibland, så varför chansa?

Om du har ett konto på IDA vill du kanske ha en likadan fil där. Om du inte loggar in ofta på IDA så kan du lägga in enbart din Lysator-adress i .forward, så slipper du att gammal post lagras på IDA. All post kommer ju ändå till Lysator, där det skickas till Rydnet och ditt konto, om du har följt mina råd ovan.

News

Gnus

Gnus 5 (newsläsare för Emacs som bland annat följer med i Emacs 19.30) fungerar bra från RydNet. Du behöver tala om att den ska använda Lysators news-server, till exempel genom att skriva följande i din ~/.gnus:
	(setq gnus-select-method '(nntp "news.lysator.liu.se"))

nn

Nu kan du köra nn från RydNet utan att ha en lokal databas på din dator! Du behöver bara programmen och lite konfigureringsfiler.

Du kan hämta källkoden från Linus Tolkes konto i ~linus/src/nn. Du kan också hämta ett färdigt paket som finns i biblioteket ftp://ftp.rydnet.lysator.liu.se/pub/linux/rydlocal/misc/. Mer information finns här.

Gemensamma användaridentiteter

För att inloggningar och NFS-monteringar ska fungera smidigt mellan våra datorer håller en del av oss på att införa ett gemensamt system för användaridentiteter (UID) och gruppidentiteter (GID) på Rydnet.

I framtiden kommer systemet kanske att använda YP/NIS, så att uppdateringen sker helt automatiskt. Nu används ett litet system med skal- och AWK-program som uppdaterar filerna halvautomatiskt. Det är ändå lönt att införa systemet på sin dator, eftersom det enda någorlunda stora jobbet man måste göra är att byta ägar-UID på filer. Gör man det nu behöver man inte göra det sedan.

Systemet finns för Unix och AmigaOS.

Mer information i commonusers-1.2.readme. Om du vill skaffa dig ett gemensamt UID ska du kontakta Kent Engström (kent@lysator.liu.se).

NFS

Med NFS kan du exportera valda bibliotek på din hårddisk till andra RydNetister som kör Linux eller något annat system som klarar NFS. Du kan också montera det andra har exporterat.

Ett tack går till Peter Ekberg som skrev ett första utkast till detta avsnitt och fick mig att skriva resten.

Export

För att andra ska kunna komma åt bibliotek hos dig måste du först se till att du kör NFS-servern och de hjälpprogram den behöver. Redigera /etc/rc.d/rc.inet2 och se till att följande avsnitt inte är bortkommenterade:
# Start the SUN RPC Portmapper.
if [ -f ${NET}/rpc.portmap ]
then
 echo -n " portmap"
 ${NET}/rpc.portmap
fi
och lite längre ner
 if [ -f ${NET}/rpc.mountd ]
 then
  echo -n " mountd"
  ${NET}/rpc.mountd
 fi
 if [ -f ${NET}/rpc.nfsd ]
 then
  echo -n " nfsd"
  ${NET}/rpc.nfsd
 fi

Detta ska räcka för normalfallet. Eventuellt kan du vilja starta ugidd och pcnfsd också om du behöver deras funktioner (UID-översättning och DOS-stöd). Läs i så fall mer i manual-sidorna.

Du måste också tala om vilka bibliotek som ska exporteras. Detta gör du genom att redigera filen /etc/exports. Till vänster på raderna anges biblioteksnamn. Till höger (efter mellanslag/tabbar) kommer sedan datorer som får komma åt dem och de optioner som ska gälla. Exempel:

/usr/Slackware		(ro, root_squash)
/home/junkman		junkoputer.rydnet.lysator.liu.se (rw, root_squash)
Vem som helst kan montera /usr/Slakware eftersom ingen dator angivits. Inom parenteserna står optionerna: ro betyder att de som monterar inte får skriva, och root_squash anger att användaren root på de monterande datorerna inte ska mappas till root på din dator. Läs mer om optionerna genom att göra man exports!

Biblioteket /home/junkman kan bara monteras från den angivna datorn, men kan i gengäld både läsas och skrivas. Tänk på att användaridentiteterna måste stämma mellan datorna som använder NFS; det är det numeriska UID som gäller. Om exempelvis UID 500 på exporterande och importerande dator är olika personer kan detta få lustiga effekter... Använd därför CUID-systemet.

Montering

För att komma åt det andra (eller du själv) har exporterat använder du NFS-montering. Du kan använda det vanliga mount-kommandot för att åstadkomma detta (om du är root). Exempel (om vi antar att biblioteken som nämns i export-avsnittet finns på datorn bighd):

mount -t nfs bighd:/usr/Slackware /slakvara
mount -t nfs bighd:/home/junkman /home/junkman
Precis som vid vanlig montering av hårddiskar och andra enheter förutsätts att biblioteken som ska användas som monteringspunkter (/slakvara och /home/junkman) finns och är tomma. Avmontering görs som vanligt med umount.

Om du vill att biblioteken ska monteras då din dator startas kan du lägga in dem i /etc/fstab, under dina vanliga partitioner:

bighd:/usr/Slackware /slakvara   nfs defaults
bighd:/home/junkman  /home/junkman nfs defaults
Du bör se till att följande rader finns i början av /etc/rc.d/rc.inet2 om du vill att automonteringen ska fungera:

# At this point, we are ready to talk to The World...
echo "Mounting remote file systems..."
/sbin/mount -a -t nfs		# This may be our /usr runtime!!!

Observera att detta är en historisk sida som inte längre underhålls. RydNet garanterar inte att informationen på sidan stämmer med situationen idag. Frågor om sidan kan ställas till Kent Engström <kent@lysator.liu.se>. [111]