Nätverksinställningar

För att ditt operativsystem eller TCP/IP-stack ska veta din dators plats i nätet och hur den ska nå omvärlden måste en rad parametrar ställas in.

Hur du ställer in programmet kan du se i FAQ:erna om de olika systemen eller i dokumentationen som följer med programmet. I detta dokument anges alltså bara vad som ska ställas in, inte hur det går till.

IP-adresser och andra nätinställningar har ändrats ett antal gånger på Rydnet. Läs mer om: 8 november 1996, 2 mars 1996 och 30 september 1995.

Vilken nät tillhör du?

När du registrerar din dator får du en IP-adress. Detta är den viktigaste parametern som du ställer in i ditt program.

För att få reda på de andra parametrarna måste du veta vilket av näten du tillhör. Du tittar på det tredje talet i din IP-adress för att hitta rätt rad nedan.

Inställningar för olika nät

Nät Tal 3  NETWORK    BROADCAST    GATEWAY

 F  247  130.236.247.0 130.236.247.255 130.236.247.1
 E  249  130.236.249.0 130.236.249.255 130.236.249.1
 U  251  130.236.251.0 130.236.251.255 130.236.251.1

Alla näten använder NETMASK 255.255.255.0, eftersom näten hanteras som C-nät av universitets routrar, trots att 130.236 egentligen är ett B-nät. För dig innebär det att du måste kolla lite extra. En del program försöker nämligen räkna ut NETWORK och BROADCAST automatiskt från din IP-adress om du inte anger något. Dessa program gör kanske fel här. Kolla att NETWORK och BROADCAST blir som i tabellen.

DNS

För att kunna slå upp andra datorers IP-nummer utifrån deras namn behöver din dator prata med en nameserver. Och för att vara riktigt på den säkra sidan kan man oftast ange reservservrar, om den man använder i normala fall inte skulle fungera.

Som primär DNS-server ska du alltid ha 130.236.250.2, som är RydNets centraldator Winona. Sedan kan du, om du vill, lägga till reservservrar, till exempel 130.236.254.2 (ns.lysator.liu.se) och 130.236.1.3 (isy.liu.se).

WINS

WINS-server på RydNet är 130.236.249.181, en dator som heter risky. Arbetsgruppen ska vara RYDNET.
Observera att detta är en historisk sida som inte längre underhålls. RydNet garanterar inte att informationen på sidan stämmer med situationen idag. Frågor om sidan kan ställas till Kent Engström <kent@lysator.liu.se>. [128]