NN på RydNet

Inledning

NN är ett program för Newsläsning som mer eller mindre är standard på Lysator och IDA, om man inte själv väljer andra lösningar. Fördelen jämfört med andra system är bl.a. snabbheten.

NN uppnår denna snabbhet genom att ha en egen databas över bl.a. newsartiklarnas rubriker. Denna databas tillkommer alltså utöver den gemensamma newsdatabasen som alla läsare använder sig av.

Det gamla sättet

Den traditionella (minst nätanpassade) lösningen är att newsdatabas och NN-databas läses från disk. Newsklienten måste alltså köras på en dator som har newsdatabasen och NN-databasen lokalt på disk eller via NFS-montering. Detta fungerar inte för RydNet, eftersom vi inte NFS-monterar diskarna från newsy.

En osmidig mellanlösning

En mera nätanpassad lösning är att man kommer åt newsdatabasen via nätprotokollet NNTP. Man måste fortfarande ha en lokal NN-databas som skapas av programmet NN-master, som hämtar hem data över nätet, behandlar dessa och lagrar i den lokala databasen.

Denna lösning används av det NNTP-anpassade NN-paket som finns med i senare versioner av Slackware. Jag försökte använda det, men det var krångligt. Det tar tid att hämta artiklarna för lokal "katalogisering", och det tar en hel del utrymme.

Det nya sättet

På Lysator används en bättre version av NNTP-protokollet och en nyare NN som klarar detta. Resultatet är att det inte behövs en lokal NN-databas - motsvarande information hämtas m.h.a. NNTP. Det magiska kodordet är NOV.

Den goda nyheten

Linus Tolke har hämtat och kompilerat den NN som körs på Lysator. Den finns tillgänglig i ~linus/src/nn/nn-6.5.0.b3 och kan hämtas och kompileras på en Linuxdator för användning i RydNet om man bara följer anvisningarna i README-filen.

Jag har kompilerat och testat NN. Det fungerar för mig - jag läser news i Ryd numera.

Installation av mitt kompilerade paket

Hämta filen nn-rydnet.tar.gz från ftp://ftp.rydnet.lysator.liu.se/pub/linux/rydlocal/misc/ med anonym FTP. Se till att bli root om det behövs, eftersom filer ska skrivas i /usr/local. Ställ dig i roten på systemet (/). Packa upp tar-filen med ett kommando i stil med tar xvzf biblioteket-där-tar-filen-ligger/nn-rydnet.tar.gz.

Klart att testa med nn, ska fungera precis som på Lysator.

Ett snabbt sätt att göra Linus Tolke arg och slippa news

Posta från en användare i Ryd med annat namn än din Lysator- användare.

Ett snabbt sätt att behålla Linus Tolke snäll och fortsätta få news

Posta alltid från en användare som heter samma sak som din Lysatoranvändare.

Nu tänker jag låta som PytteMjuk: Genom att ta hem mitt färdigkompilerade paket, installera det och använda det accepterar du att alltid följa denna regel :-)

Anledningen är att den version som Linus har konfigurerat åt oss i är inställd på samma sätt som Lysator-programmen. Den tror att alla användare är Lysator-användare.


Observera att detta är en historisk sida som inte längre underhålls. RydNet garanterar inte att informationen på sidan stämmer med situationen idag. Frågor om sidan kan ställas till Kent Engström <kent@lysator.liu.se>. [1981]