ConFuse 96 hölls den 14-16 juni på Ryds Herrgård i Linköping. Hedersgäst var Peter F. Hamilton. Jane Routley och Håkan Blomquist var gäster.
Peter F. Hamilton
Jane Routley

Kongresskommitté:

Hans Persson
Ordförande
Britt-Louise Viklund
Programansvarig
Calle Dybedahl
Elektronisk informatör och hedersgästansvarig
Tommy Persson
Kassör och kongressboksredaktör
Roger Klein
Reklamansvarig och kongressboksassistent
Stina Edelfeldt
Reklammedhjälpare

ConFuse 96 egna websidor finns här.

Material om ConFuse 96:

Kongressboken i elektronisk form.

Transkriberat material

Artiklar om kongressen