ConFuse 2002 hölls den 14-16 juni på Ryds Herrgård i Linköping. Hedersgäster var China Miéville och Gwyneth Jones.

Kongresskommitté:

Hans Persson
Ordförande
Britt-Louise Viklund
Programansvarig
Tommy Persson
Kassör och kongressboksredaktör

ConFuse 2002 egna websidor finns här.

Material om ConFuse 2002:

Kongressboken i elektronisk form.

Transkriberat material

Artiklar om kongressen