ConFuse
  2002

Den svenska nationella
kongressen år 2002

Hedersgäster

China Miéville

Gwyneth Jones

Svensk gäst

Andreas Roman


14-16 juni 2002

Ryds Herrgård, Linköping

Nyheter

Precis som förut kommer ConFuse att vara en kongress med betoning på litteratur, men kommer att hitta på lite annat att smyga in i programmet också. Vi satsar på att göra ett gediget program och siktar på ett hundratal deltagare. Vi kommer också att ha någon svensk gäst.

Kongresskommittén består av ungefär samma personer som vanligt, det vill säga Hans Persson (ordförande), Tommy Persson (kassör), Britt-Louise Viklund (programansvarig) med flera.

Fullt medlemsskap i ConFuse 2002 kostar 250 kronor vid förbetalning och stödjande kostar som vanligt 50 kronor. Betalningar kan göras till postgiro 55 87 37-3 (LSFF).

Uppdaterad information kommer att finnas på vår webbsida http://www.lysator.liu.se/confuse/ och kan även fås via elektronisk post (confuse@lysator.liu.se). Det går också bra att skicka vanlig post till ConFuse 2002 c/o Hans Persson, Domaregatan 8, SE-586 63 Linköping, Sverige.

Här finns också information om tidigare kongresser.