ConFuse 2000 hölls den 16-18 juni på Ryds Herrgård i Linköping. Hedersgäst var Stephen Baxter. Konstnärshedersgäst var Nicolas Krizan. Gäst var Richard McKinney.

Kongresskommitté:

Hans Persson
Ordförande
Britt-Louise Viklund
Programansvarig
Tommy Persson
Kassör och kongressboksredaktör
Roger Klein
Reklamansvarig och konstutställning
Stina Edelfeldt
Reklam och inkvartering

ConFuse 2000 egna websidor finns här.

Material om ConFuse 2000:

Kongressboken i elektronisk form.

Transkriberat material

Artiklar om kongressen