UppLYSning
Lysators föredragsverksamhet

UppLYSningar som varit tidigare

HT95 ~ VT96 ~ HT96 ~ VT97 ~ HT97 ~ VT98 ~ HT98 ~ VT99 ~ HT99 ~ VT00 ~ HT00 ~ VT01 ~ HT01 ~ VT02

Hösten 1995

13/9 Portabel källkod
Per Cederqvist
Funkar dina program bara under Solaris? Här får du lära dig att skriva mer portabla program med hjälp av GNU-hjälpmedel och lite sunt förnuft!

Det kom nästan fyrtio deltagare till premiären!
20/9 Plan 9
Mikael Cardell
Är operativsystemet bättre än filmen? Kom och lär dig mer om vad AT&T Bell Laboratories har gjort efter Unix, C och C++! Flyttat till klockan 20!

Det kom återigen ungefär fyrtio deltagare. Dessutom deltog sex personer i Skövde via videokonferensutrustning (PC med ISDN). Föreläsningsanteckningar finns tillgängliga.
27/9 Internet - vad är det?
Ture Pålsson
En garagelektion för dig som är rädd att få motorstopp på den elektroniska motorvägen.

Nästan fyrtio deltagare. Föreläsningsanteckningar finns tillgängliga.
4/10 Unix
Mattias Wingstedt
Hur kör man program hemma i Linköping från Telecom-mässan i Genève? Hur konverterar man 10.000 TIFF-filer till GIF-format utan att slita ut musmattan? Vad använder Telia Mobitel för bandspelare till sitt röstbrevlådesystem? Svaret är Unix! Här får du som är nybörjare en introduktion till Unix.

Drygt trettio deltagare. Föreläsningsanteckningar finns tillgängliga.
11/10 GNU Emacs
David Kågedal
Introduktion till den ultimata editorn. Lär dig grunderna här så kommer du igång mycket smidigare!

Ungefär femtiofem deltagare. Föreläsningsanteckningar finns tillgängliga.
18/10 HTML - att göra egna WWW-sidor
Leif Stensson
Hur du själv publicerar information i World Wide Web

Ungefär trettio deltagare. Föreläsningsanteckningar finns tillgängliga. Leif har också gjort en kort sammanställning
25/10 Threads i Solaris 2
Peter Eriksson
Trådar (threads) är lätta processer, som man kan skapa inuti en vanlig tung process. Med hjälp av dem kan man skriva snabbare och smidigare program, men det finns en del fallgropar. Peter går igenom grunderna och pekar ut en del fallgropar.

Nästan fyrtio deltagare i Linköping. Dessutom deltog fyra personer i Skövde via videokonferensutrustning (PC med ISDN). Föreläsningsanteckningar finns tillgängliga.
1/11 Python
Rickard Westman
Ett ovanligt behändigt högnivåspråk, som har det mesta man behöver. Om du har funderar på att programmera i Perl kan Python vara ett alternativ.

Ungefär trettiofem deltagare. Föreläsingsmaterial finns tillgängligt.
8/11 Elektroniska pengar
Niels Möller
Vad är elektroniska pengar? Varför är de bättre än våra nuvarande pappers- och metallpengar? Hur fungerar tekniken bakom dem?

Sexton deltagare.
15/11 Emacs Lisp
David Kågedal
Lär dig programmera Emacs så den gör det du vill! Om du redan kan någon Lisp-dialekt (t.ex. Common Lisp eller Scheme) så är det faktiskt inte alls svårt att komma igång med Emacs Lisp.

Tjugofem deltagare.
29/11 Tcl/Tk
Fredrik Hubinette
En introduktion till scriptspråket Tcl och dess grafiska utökning Tk (som också används ihop med andra programmeringsspråk).

Tjugo deltagare.
6/12 LysKOM
Lisa Hallingström
I Lysators datoriserade konferenssystem LysKOM diskuteras allt mellan himmel och jord. På denna UppLYSning får du veta hur man använder LysKOM, både på teknisk och social nivå.

Tretton deltagare.
13/12 sendmail
Henrik Rindlöw
Sendmail sköter posthanteringen på de flesta av världens Unixsystem. Här har du en chans att få reda på varför sendmail är som det är och hur man konfigurerar sendmail. Du kommer inte att lära dig allt idag...

Nästan fyrtio deltagare. Fika (glögg, lussekatt och pepparkaka) serverades.

Våren 1996

24/1 Java
Mattias Wingstedt
SUN:s nyutvecklade programmerinsspråk för WWW-applikationer m.m. som bl.a. finns i senare versioner av Netscape.

Åttio deltagare. Vi bytte lokal till Belöningen.
31/1 Lys-16
Robert Forchheimer
En gång i tiden utvecklade Lysator en egen 16-bitarsdator. Robert, som idag är forskare på ISY, var med som en av pionjärerna.

Trettiofem deltagare.
14/2 Objective C
Niels Möller
C kan objektorienteras på mer än ett sätt. Hör om alternativet till C++.

Tjugo deltagare.
21/2 Hackerkultur och hackerslang
Mikael Cardell
Finns det en särskild kultur och en särskild slang bland hackers? Hur är det i Sverige? Kom, lyssna och diskutera!

Sjutton deltagare.
28/2 Socketprogrammering i C under Unix
Thomas Bellman
Vill du skriva ett program som kommunicererar över TCP/IP-nätverk? Under detta föredrag lär du dig grunderna för nätverksprogrammering.

Drygt trettio deltagare.
6/3 Matlab
Gunnar Farnebäck
Ett matematiskt programmeringsspråk.

Tolv deltagare.
20/3 Yttrandefrihet och ansvar i elektroniska media
UppLYSning Debatt
Paneldebatt och diskussioner angående yttrandefrihet och ansvar vid publicering på WWW, e-post-kommunikation, e-post-listor, konferenssystem, med mera. Deltagare från LiU och massmedia.Klockan 17-20 i föreläsningssal C4, C-huset.

Ungefär hundra deltagare. Se Lite Nytts referat.
27/3 µLPC
Fredrik Hübinette
Interpreterad objektorienterad C-dialekt med rötter i MUD-världen. WWW-servern Spinner är skriven i uLPC.

Nästan fyrtio deltagare.
3/4 LaTeX för nybörjare
Robin von Post
Lär dig skriva de snyggaste labbrapporterna! Mottot är: LaTeX för nybörjare - av en erfaren nybörjare!

Tjugofem deltagare. Se Robins LaTeX-sida.
24/4 DNS - Domain Name System
David Kågedal
När du kontaktar datorer på Internet slipper du för det mesta att ange IP-adresser utan kan använda namn istället. Att få detta att fungera på ett gigantiskt nät som Internet kräver ett robust distribuerat system. David berättar om hur DNS fungerar bakom kulisserna.

Tjugo deltagare. Se Davids referenssida.
22/5 Raytracing
Ture Pålsson
Raytracing är ett populärt sätt att generera realistiska bilder. Ture presenterar grunderna på denna UppLYSning.

Ungefär 40 deltagare i Linköping samt nästan 20 till i Skövde (via ISDN) hörde Ture prata och såg en del snygga bilder. Sedan såg vi på Projekt Runebergs lilla rum och fikade. Läs Tures resursguide.

Hösten 1996

11/9 Lex och yacc för konfigureringsfiler
Marcus Comstedt
Lär dig använda dessa verktyg för att snabbt kunna skriva program som läser konfigureringsfiler (eller andra indatafiler) som man inte får hjärnblödning av att tvingas skriva.

Drygt trettio deltagare.
18/9 Praktisk datorsäkerhet och ssh
Anders Gertz
Efter en introduktion om de faror som hotar dig när du använder datorer över nätet följer en kort presentation av kryptotekniken bakom ssh. Resten av föredraget ägnas åt hur du praktiskt använder ssh för att kommunicera säkert över nätet.

Trettio deltagare i Linköping, samt några i Skövde via ISDN.
25/9 Unix och Lysators datorsystem
Ture Pålsson
Lär dig lite om vad Unix är och hur du använder ditt konto på Lysators maskiner. Möjlighet att betala medlemsavgift och få konto direkt under kvällen kommer att finnas.

Drygt fyrtio deltagare.
2/10 Internet
Mattias Wingstedt
Lär dig lite om historien och tekniken bakom Internet, samt vilka tjänster och möjligheter som finns där - Internet är mer än WWW-surfing!

Ungefär 20 deltagare i Linköping samt några via ISDN i Skövde.
9/10 GNU Emacs
David Kågedal
Introduktion till den ultimata editorn. Lär dig grunderna här så kommer du igång mycket smidigare!

Drygt fyrtio deltagare.
16/10 HTML och WWW-publicering
Leif Stensson
En inledning till konsten att själv publicera information på WWW med hjälp av uppmärkningsspråket HTML.

Nästan trettio deltagare.
6/11 Nationellt Superdatorcentrum (NSC)
Mats S Andersson
NSC vid Linköpings universitet förser forskare från hela landet med superdatorkapacitet för beräkningar. Mats, som är teknisk chef vid NSC, berättar om centrets historia och framtidsplaner.

Nästan trettio deltagare i Linköping samt ett par via ISDN i Skövde.
13/11 Så funkar LysKOM
Per Cederqvist
Har du undrat hur LysKOM-systemet fungerar? Här får du reda på lite om vad servern och klienterna gör och hur de pratar med varandra. Du får också en snabbintroduktion till KOM++, ett bibliotek i C++ som underlättar klientskrivande.

Ungefär 15 deltagare.
20/11 Datakompression
Niels Möller
Hur fungerar gzip och liknande program som komprimerar och packar upp data? Finns det någon gräns för hur bra de kan bli?

Drygt trettio deltagare i Linköping samt några via ISDN i Skövde.
27/11 PGP
Robin von Post
PGP (Pretty Good Privacy) är ett program som du kan använda för att skydda din e-post och dina filer mot avlyssning och ändring. Lär dig använda PGP på denna UppLYSning!

Ungefär 35 deltagare i Linköping. Videoinspelning i Skövde.
4/12 Multi User Dungeons
Mats Carlberg
Vad är MUD? Varför är det så intressant att hålla på med? Här har alla vi andra en chans att få en inblick i MUDdarens värld!

Nästan tjugo deltagare.
11/12 RXML och Roxen
Peter Bortas
Roxen är namnet på den WWW-server som körs på Lysator. Den är utvecklad av avknoppade Lysiter på Informationsvävarna AB. Roxen låter dig använda RXML, en utökad form av HTML som förbehandlas på servern. Lär dig utnyttja detta för att göra bättre WWW-sidor!

Ungefär 45 deltagare. Glögg, lussekatter och pepparkakor serverades.

Våren 1997

22/1 Genetiska algoritmer
Joakim Björklund
Kan datavetenskapen lära sig något av genetiken? Kan våra program utvecklas på egen hand? Lär dig mer på denna UppLYSning!

Drygt trettio deltagare.
29/1 Filosofin Forth
Mikael Cardell
Forth är ett programspråk, ett operativsystem och en modell av en ideal dator. Kom och lär dig mer om denna miljö!

Tretton deltagare.
5/2 Introduktion till Unix-säkerhet
Peter Eriksson
Är du ansluten till RydNet eller SUBnet och kör Linux? Har du någon annan Unixdator på ett öppet nätverk? Då bör du kunna lite grundläggande saker om säkerhet och Unix. En del kan du lära dig på kvällens UppLYSning.

Ungefär femtio deltagare.
12/2 SUNET
Mats S Andersson
SUNET är den organisation som förser Sveriges högskolor med flera med Internetanslutning. Kom och hör mer om SUNET:s historia, nuläge och framtid!

Ungefär trettio deltagare.
12/3 Hembanken - en intressant WWW-tillämpning
Inge Wallin
Om hur Östgöta Enskilda Banks WWW-bank byggdes. Samarbete med Östgöta Webmasterforum.

Ungefär 25 deltagare.
9/4 Programspråket APL
Ingvar Mattsson
Lär dig mer om APL, programspåket som helst ska ha ett eget tangentbord.

Åtta deltagare.
16/4 Dressera ditt skal - scriptprogrammering under Unix
Leif Stensson
Skal (eng. shell) är de program under Unix som tolkar dina kommandon och startar rätt program med rätt argument. Lär dig hur du kan arbeta effektiv genom att skriva program i skalets inbyggda programspråk.

Ungefär 25 deltagare. Föreläsningsanteckningar finns tillgängliga.
23/4 SML
Jonas Wallgren
Programspråket SML (Standard ML), ett funktionellt språk som bland annat har stark typning och typhärledning. Kom och lär dig varför det hjälper dig att skriva bra fungerande program.

Tolv deltagare.

Hösten 1997

10/9 SSL
Niels Möller
SSL är en standard för säker överföring av data mellan en WWW-browser och en WWW-server. Lär dig mer om hur SSL fungerar och hur det används.

Drygt femtio deltagare. Föredraget finns inspelat på video.
17/9 Telefoner
Lars Aronsson
Telefoner handlar om kommunikation mellan människor, resten är teknik. Idag är den tekniken digital och snart är den sammankopplad med Internet. Bara i Mjärdevi finns ett tiotal företag som sysslar med telefoner och telekommunikation och Sverige har varit världsbäst på telefoner i hundra år. Lars Aronsson ger en översikt över historien, tekniken idag, och avslöjar vad som händer i framtiden.

Ungefär tjugofem deltagare. Föredraget finns inspelat på video.
24/9 Haskell och lat funktionell programmering
Henrik Nilsson
Haskell är ett språk för lat funktionell programmering. Det innebär bland annat att sidoeffekter är förbjudna, och att uttryck inte räknas ut förrän deras värden behövs.

Drygt tjugo deltagare. Föreläsningsanteckningar finns tillgängliga.
1/10 Introduktion till Emacs Lisp
Peter Liljenberg
Lär dig hur du programmerar i programspråket som finns inuti textredigeringsprogrammet Emacs.

Ungefär femtio deltagare. Föredraget finns inspelat på video. Föreläsningsanteckningar finns tillgängliga.
8/10 Simple Network Management Protocol (SNMP)
Lars Viklund (SNMP Research Europe)
SNMP kan du använda för att övervaka och styra komponenterna i ditt nätverk från ditt skrivbord. Lär dig lite om vad SNMP är på kvällens UppLYSning.

Ungefär x deltagare.
15/10 Realtidsoperativsystemet QNX
John Clewett (Älvsjö Data AB)
QNX är ett realtidsoperativsystem för PC-datorer. Kvällens UppLYSning är en presentation av detta OS.

Ungefär fyrtiofem deltagare. Föredraget finns inspelat på video.
29/10 Windows NT för Unix-hackers
Sverker Abrahamsson
Hittar du hyfsat i Unix? Undrar du vad Windows NT är? Denna UppLYSning hjälper dig att förstå begreppen.

Ungefär sjuttio deltagare. Föredraget flyttas från Estraden till en stor sal i FOA-huset.
5/11 Introduktion till VMS
Richard Levitte
Har du funderat över vad för slags operativsystem VMS är och hur det ser ut för användaren? Kom och lär dig grunderna!

Ungefär 30 deltagare.
19/11 RPM: Red Hat Packet Manager
Anders Karlsson
Red Hat Package Manager (RPM) är ett populärt system för att paketera programvara, bland annat i Red Hat Linux. Lär dig mer om hur RPM fungerar och hur du bygger egna paket.

Ungefär 20 deltagare.
26/11 MPEG-4
Jörgen Ahlberg
En introduktion till MPEG-4, och lite om tidigare MPEG-standarder.

Drygt fyrtio deltagare.
3/12 Programmering med POSIX-trådar
Peter Eriksson
Trådar är som processer, fast mindre och smidigare. Lär dig hur du använder dem för att skriva bättre och snabbare program.

Ungefär tjugofem deltagare. Föreläsningsanteckningar finns tillgängliga.
10/12 INTERCAL
Mikael Cardell
UppLYSningen handlar om det spännande programspråket Intercal. Eftersom det är säsongens sista tillfälle så bjuds det dessutom på glögg och fika.

Ungefär trettio deltagare.

Våren 1998

28/1 General Graphics Interface (GGI)
Stefan Mars
GGI är ett nytt sätt att integrera grafikstöd i Linux. Det har diskuterats en hel del på nätet huruvida GGI ska integreras med den normala Linuxkärnan. Kom och bilda dig en egen uppfattning om GGI:s för- och nackdelar.

Ungefär x deltagare.
4/2 Personal Digital Assistants
Lars Aronsson
Varför inte skaffa en dator som du kan bära med i fickan hela tiden? Lars och andra PDA-ägare hjälper dig att reda ut begreppen.

Ungefär x deltagare.
11/2 MUD och MUD-forskning
Daniel Pargman
Kan man forska om MUD? Vad gör man i så fall, och vad blir resultatet?.

Ungefär 15 deltagare.
25/2 Kompilatortillverkning i verkligheten
Thomas Nilsson, SoftLab
Om hur man tillverkar kompilatorer ute i den kommersiella verkligheten. Generella stategier och alternativ till yacc och lex.

Nästan tjugofem deltagare.
8/4 Teckenuppsättningar och teckenkodningar
Marcus Comstedt
Lär dig mer om vilka teckenuppsättningar som finns och hur de kodas på olika sätt.

Femton deltagare.
6/5 Arkadspel
Mattias Norrby och Per Einarsson
Lär dig mer om arkadspelens historia, och hur man skaffar och sköter en egen riktig arkadspelsmaskin.

Tjugosju deltagare.
13/5 Versionshantering med RCS och CVS
Peter Liljenberg
Lär dig hur du håller ordning på enskilda filer eller hela programmeringsprojekt med flera inblandade, genom att använda RCS och CVS, som är fri programvara.

Ungefär 35 deltagare.
20/5 Design Patterns
Mattias Rönnblom
Ett design pattern är en beskrivning av och lösning på ett väl avgränsat och vanligt förekommande problem. Denna UppLYSning behandlar design patterns inom objektorienterad programutveckling.

Ungefär femton deltagare.

Hösten 1998

15/9 Linux Kernel Hacking: att skriva drivrutiner
Christer Weinigel
Vill du veta mer om hur Linux hanterar olika slags drivrutiner? Vill du lära dig grunderna för hur man skriver drivrutiner för character devices? Då är denna UppLYSning något för dig!

Drygt trettio deltagare.
22/9 Perl
Mats Persson
Perl är ett programspråk lämpligt för textbehandling och systemadministration. Det är tänkt att vara praktiskt (lätt att använda, effektivt, komplett) istället för vackert (litet, elegant, minimalt). Lär dig grunderna och en del trick och tips på denna UppLYSning!

Ungefär trettiofem deltagare.
29/9 News
Linus Tolke och Per Persson
News är ett världsomspännande system för utbyte av inlägg i olika diskussionsgrupper. Kom och lär dig mer om hur News fungerar.

Ungefär tjugofem deltagare.
6/10 MPEG-4 Audio
Jörgen Ahlberg
Hur fungerar en ljudkodare, t.ex mp3? Vad kan man göra med de olika ljudkodarna i MPEG-4 (som blir internationell standard i december 1998) och hur mycket bättre är de? Kom och lyssna på en demonstration!

Nästan fyrtio deltagare.
13/10 Gratis datorer för miljoner
Magnus Redin
Hur talar du om för folk att de vill ge Lysator bättre maskiner och andra användbara saker? Exempel på hur vi har gjort och hur man övertygar sin omgivning kommer att ges. Efter UppLYSningen kan du anmäla dig till en seminarieserie med praktiskt arbete.

Åtta deltagare.
27/10 Portabel källkod med automake och autoconf
Per Cederqvist
Fungerar dina program bara på din dator? Med automake, autoconf och lite andra knep kan du skapa källkodsdistributioner som fungerar även på datorer och operativsystemsvarianter som du aldrig sett.

3/11 Introduktion till Unix, del 1
Kjell Enblom
Kom och lär dig grunderna: enkla kommandon, filhantering, med mera.

Femton deltagare.
10/11 Samba
Tobias Karlsson
Samba låter dig använda Unix-datorer som fil- och skrivardelningsservrar för Windowsdatorer. Kom och lär dig mer om hur du gör.

17/11 Introduktion till Unix, del 2
Kjell Enblom
Unix-serien fortsätter. Den här gången handlar det om skalet, filskydd och små användbara kommandon.

Fem deltagare.
24/11 Väderprognoser med hjälp av superdatorer
Nils Gustafsson, SMHI
Konsten att förutsäga väder har under de senaste 50 åren utvecklats från ett på erfarenhet grundat manuellt arbete till ett vetenskapligt utnyttjande av fysikens lagar. Morgondagens väder räknas fram med hjälp av superdatorer. Väderprognoserna kan dock aldrig bli perfekta - atmosfären är ett kaotiskt system. Obetydliga brister i vår kunskap om vädret idag kan leda till stora felprognoser över några dagar.

Femton deltagare.
1/12 Introduktion till Emacs
Linus Tolke
Editorn Emacs är sedan drygt 10 år industristandard vad det gäller mjukvaruutveckling i hela icke-Visual-världen. Kvällens UppLYSning berättar varför och hjälper dig att komma igång!

Femton deltagare.
8/12 AXE
Håkan Niska, Ericsson
Vad är AXE? Vad döljer sig bakom begreppet som har blivit världens mest framgångsrika telefonsystem och som bland annat har över 50% av världsmarknaden för digitala mobilsystem?

Våren 1999

26/1 Roxen - från Q-huset till Comdex
Mattias Wingstedt, Idonex
Roxen är namnet på den WWW-server som utvecklades först inom Lysator och senare inom företaget Idonex. Kom och lyssna på historien om hur detta gick till, berättat av en av dem som varit med hela vägen.

Ungefär 35 deltagare.
2/2 Hur Internet egentligen hänger ihop
Patrik Fältström, Tele2
Hur man använder Internet och hur det fungerar på den lokala nivån är det många som känner till, men hur fungerar Internet i stort med operatörer, sammankopplingar, routing med mera?
16/2 GSM
Håkan Niska, Ericsson
Dagligen använder vi våra GSM-baserade mobiltelefoner. Ikväll har du chansen att lära dig lite om hur det fungerar under ytan.

Fem deltagare.
23/2 Projekt Runebergs elektroniska faksimilutgåvor
Lars Aronsson
Hösten 1998 lanserade Projekt Runeberg en av de största nyheterna i projektet hittills, en ny teknik för elektroniska faksimilutgåvor som gör det möjligt att publicera mer information snabbare.

Sju deltagare.
9/3 Pike -ett mognande programspråk
Fredrik Hübinette
Pike är ett lokalt utvecklat programspråk som sakta men säkert mognar. Det här är den andra upplysningen om Pike, och kommer att handla om hur man använder Pike praktiskt, hur det fungerar internt och vad som kommer att hända med Pike i framtiden

Tjugofem deltagare.
16/3 Erlang
Joe Armstrong, Ericsson CS Lab
Erlang är ett nyutvecklat programspråk med många trevliga egenskaper. Nyligen har Erlang dessutom släppts under en Open Source-licens.

Tjugo deltagare.
23/3 Garbage Collection
Tobias Ritzau, IDA
Genom att använda GC kan programspråk och system automatiskt hantera avallokering av objekt som inte längre behövs. Detta minskar risken för minneshanteringsfel och är bekvämt för programmeraren. Lär dig grunderna på dagens UppLYSning.

Sjutton deltagare.
27/4 IPsec
Thomas Bellman
IPSec är en samling standarder för hur man inför kryptering och autenticering på IP-nivå. Lär dig hur IPsec hänger ihop på kvällens UppLYSning. Efter UppLYSningen bjuder Signum Support på fika.

Fyrtio deltagare.
11/5 Digitala fingeravtryck
Tina Lindkvist, ISY
Olaglig kopiering är ett stort problem för datorindustrin, musikindustrin, filmindustrin med flera. Ett alternativ till att försöka förhindra all kopiering är att göra informationen spårbar, så att man kan se vilket original som kopierats. Digitala fingeravtryck går ut på att märka digitala dokument så att de kan spåras på detta sätt.

Femton deltagare.
18/5 Patentering av programvara
Ingemar Fransson, Ericsson Utveckling AB
Om patent på program, med en föreläsare som sysslar med dessa frågor på Ericsson.

Tolv deltagare.

Hösten 1999

21/9 LSH - en fri SSH
Niels Möller
LSH är en fri implementation av SSH-protokollen, version 2. UppLYSning handlar både om proptokollen och om implementationen LSH.

Tjugo deltagare.
5/10 WAP
Staffan Malmgren, EHAND
Vill du kunna surfa på din mobiltelefon? Kolla aktiekurserna, beställa pizza eller ta reda på när nästa buss kommer till den hållplats du står vid nu? Kom och lyssna på hur WAP gör det möjligt!

Femtiofem deltagare. Föreläsningsanteckningar finns tillgängliga.
12/10 Multicast
mzi, KTH/IT
I och med att fler personer ansluter sig till Internet och kraven på nya tjänster ökar, så ökar även intresset för att kunna skicka video- och ljudströmmar bandbreddseffektivt. Tekniken som används kallas multicast och är ämnet för denna UppLYSning.

Femtiofem deltagare.
26/10 Video4Linux
Gernot Ziegler
Video4Linux är ett API för x86-Linux som tillhandahåller en enhetlig standard för videohårdvara. Efter en introduktion visas olika applikationer och tillämpningsmöjligheter i teori och praktik (in- och uppspelning av video, videokonferens, etc.). Föredraget avslutas med olika framtidsutsikter för Video4Linux. (t.ex. Video4Linux II, Matrox RT2000-hårdvara).

Ungefär tjugofem deltagare.
2/11 Introduktion till Unix
Henrik Rindlöw
Det här är en UppLYSning särskilt för dig som inte är van vid Unix. Du får lära dig enkla kommandon, filhantering, lite om skalet med mera.

Drygt fyrtio deltagare.
9/11 En postmasters liv och lustar
Jenny Holmberg, Telenordia
Postmaster är den enda adress som absolut måste finnas inom varje domän på Internet. Varför är det så? Vad gör en postmaster egentligen?

Drygt fyrtio deltagare.
16/11 C++ för dig som tror dig kunna C++
Sven -E Rosvall, Programming Research Ltd
C++ är ett kraftfullt språk med många fallgropar. Språket har utvecklats mycket under sina 15 år och idag har språket fått mycket stöd för att skriva bättre/säkrare/snabbare kod. Lär dig mer ikväll!

Drygt sjuttio deltagare. Vi flyttade föreläsningen till FOA-huset. Svens OH-bilder finns tillgängliga i PowerPoint-format eller Postscript.
23/11 Introduktion till Emacs
Kjell Enblom
Introduktion till den ultimata editorn. Lär dig grunderna här så kommer du igång mycket smidigare!

Sjutton deltagare.
30/11 MySQL
David Axmark, MySQL
MySQL är en SQL-databas som har blivit väldigt populär över hela värden då den är mycket snabb och robust. MySQL är också intressant som ett av få försök att driva ett företag med inkomster från en fritt nerladdbar produkt med källkod.

Fyrtiofem deltagare. Idonex bjöd på glögg.
7/12 Vad är ett realtidsoperativsystem?
Jan Lindblad, Enea OSE Systems
Vad skiljer ett RTOS från ett vanligt OS? Varför betalar somliga dyra pengar för ett RTOS istället för att använda till exempel Linux?

Ungefär fyrtio deltagare. Föreläsningsanteckningar finns i PowerPoint-format.

Våren 2000

8/2 Linköpings universitets centrala nätverk
Mikael Wedlin, UNIT
Just nu håller Linköpings universitet på att byta centralt nätverk, från ett gammalt FDDI-baserat nät till ett modernt ät baserat på router-switchar och gigabit-ethernet över fiber. Kom och hör mer om hur det funkar!

15/02 Introduktion till Python
Rune Uhlin och Fredrik Lundh, Secret Labs AB/PythonWare
Python är ett modernt högnivåspråk, som kombinerar en mycket enkel syntax med det mesta man behöver vid utveckling av alla slags program. Python fungerar på de flesta plattformar och används till allt från Red Hats konfigurationsskript till specialeffekter i Hollywood. Bekanta dig med språket på kvällens UppLYSning.

Ungefär tjugo deltagare.
22/2 Kvantkrypto
Jan-Åke Larsson, MAI
Tjuvlyssningssäker kommunikation, finns det? Lär dig hur kvantmekanikens lagar hjälper oss kommunicera teoretiskt säkert. Kan vi bygga ett kvantkryptosystem med dagens teknik, och blir det säkert i praktiken? Ingen särskild kunskap om kvantmekanik förutsätts; ämnet introduceras med hjälp av polariserat ljus.

Tio deltagare.
29/2 GPRS: bredband till yuppienallen
Michael Lundkvist, Epact
GPRS är första steget till tredje generationens mobiltelefonsystem. Lär dig hur det fungerar och bekanta dig med en förbryllande flora av förkortningar.

Tjugosex deltagare. Epact bjöd på smörgåstårta.
21/3 DVD
Thomas Bellman
DVD är det nya mediet för filmer, musik och data. Formatet är som en CD-skiva men lagrar upp till 12 gånger så mycket data per sida, eller en hel långfilm med högkvalitativ bild och ljud och massor med finesser. UppLYSningen kommer att ge en översikt över DVD-tekniken.

Ungefär tjugo deltagare.
28/3 FOA och datasäkerhet
Mats Persson och Jonas Hallberg, FOA
Allmänt om vad FOA håller på med inom datasäkerhet, bland annat säkerhet i samband med mobil kod, samt aktiva kort.

Ungefär tjugo deltagare.
4/4 IRC
Anders Abel
IRC är ett av de absolut populäraste chat-systemen på Internet, med hundratusentals användare varje dag. UppLYSningen kommer att handla om hur IRC är uppbyggt och hur man använder det, samt lite om vad man för tillfället jobbar med på IRC-demonen ircu.

Fem deltagare.
9/5 Fröken Ur
Kenneth Jaldehag, SP; Jan Smith, Anders Karlsson, Cendio Systems
Fröken Ur kör Linux! Kom och hör hur man mäter tid exakt och gör den tillgänglig via ett tillförlitligt Linuxsystem.

Tjugo deltagare. OH-bilder för SP-delen, PDF och OH-bilder för Cendio-delen, PDF finns tillgängliga.
23/5 3D-grafik i Linux
Andreas Ehliar
3D-stödet i Linux har blivit markant bättre under det senaste året. Det råder dock fortfarande en hel del förvirring i detta område. Andreas Ehliar reder ut begreppen och tar bland annat upp följande: Historik - Från Mesa till DRI. Allmän introduktion till 3D-hårdvara. Vad är DRI och varför vill man ha det? OpenGL sett ifrån en drivrutinutvecklares perspektiv.

Hösten 2000

17/10 Network Security Information Center
Peter Bivesand
Peter berättar om arbetet med att bygga upp en svensk CERT-liknande verksamhet.

Drygt trettio deltagare.
24/10 Beowulf Clusters
Donald Becker, Scyld Computing Corporation
Hear about Beowulf clusters (Linux clusters with super-computer performance) from the man who invented them. Presented in cooperation with NSC:s Workshop on Linux Clusters for Super Computing.

Approximately 120 persons in the audience.
31/10 Nytt i Linux
Kent Engström, UNIT; Anders E Larsson, Cendio
Nyheter i och vid sidan av Linux 2.4: Logical Volume Manager (nu slipper du våndas över att få partitionernas storlek rätt från början), ReiserFS (nu slipper du fsck) samt netfilter/iptables (nu är det lättare att stänga ute elaka paket).

7/11 Två nya e-post-system på LiU
Joakim Björklund m.fl., UNIT; Erik Forsberg, Lysator
Både Lysator och studentmailsystemet har bytt e-post-system nyligen. Kom och hör mer om tekniken bakom de två lösningarna samt de nya finesser som du har tillgång till som medlem respektive student. OH-bilder för Lysatordelen

Ungefär trettio deltagare.
14/11 KDE och Gnome
Karl Backström, Peter Åstrand
Både KDE och Gnome är grafiska miljöer ovanpå X11 som utvecklas i mer eller mindre fredlig tävlan. På dagens UppLYSning får du lära dig mer om båda miljöerna.

Drygt trettio deltagare. OH-bilder för Gnome-delen finns här.
21/11 Postscript
Anders 'Pugo' Karlsson
Bakom denna metod att få kolpartiklar att fastna på rätt ställe av de döda, tillplattade träden döljer sig ett helt programspråk!

Drygt tjugofem deltagare. OH-bilder med mera finns här.
28/11 Nokia Media Terminal
Rickard Westman
Kommer Linux i framtiden att finnas i var mans vardagsrum? Det hoppas Nokia, som i Linköping utvecklar en Linux-baserad mediaterminal för hemmet.

Ungefär trettio deltagare.
5/12 Taktiska flygsimulatorer på Saab
Studiebesök på avdelningen för Användnings- och Systemanalys.

Drygt trettio deltagare.
12/12 Geografiska informationssystem
Åke Sivertun, IDA
GIS är system för att hantera fjärranalys, GPS och andra former av positionering tillsammans med digitala kartor i skön förening. Kom och lär dig mer!

Femton deltagare. Enea Epact bjöd på glögg med tillbehör!

Våren 2001

24/1 Nätverk, säkerhet och nätbaserade tjänster
Staffan Truve, Martin Fredriksson, Carlstedt Research & Technology AB
Idag pågår en intensiv utveckling av så kallade service gateways som skall göra nya tjänster möjliga i hemmen. Utvecklingen bygger till stor del på en standard, OSGi, som definierar hur tjänster skall distribueras, skyddas och övervakas. Kom och lyssna på utvecklarna från CR&T! Observera att denna UppLYSning hålls på en onsdag. Tiden är dock 18-20 som vanligt.

Drygt fyrtio deltagare. CR&T bjud på buffe.
27/2 Elektrosmog och 802.11b
Lars Aronsson
Elektrosmog - snabbt Internet överallt. Äntligen har den trådlösa utvecklingen hunnit ikapp våra drömmar. Inga mer sladdhärvor och mobiltelefonräkningar.

Nästan trettio deltagare. Bilder.
20/3 Nytt och matnyttigt inom DNS
Måns Nilsson, KTHNOC/SUNET
Måns Nilsson berättar om nyheter i DNS, vad man bör göra och vad man bör låta bli, mer mera. Måns har jobbat på NIC-SE och jobbar nu på KTHNOC.

Drygt trettio deltagare. Föreläsningsanteckningar.
27/3 SUNET
Bengt Gördén, KTHNOC/SUNET
Bengt Gördén berättar om SUNET:s historia, nutid och framtid.

Ungefär trettio deltagare.
3/4 GPRS - alltid uppkopplad
Michael Lundkvist, Enea Epact
GPRS är första steget mot tredje generationens mobiltelefoni och ska ge bra möjligheter till datakommunikation i GSM. Hur fungerar det och varför vill man ha det?

Tjugo deltagare. Enea Epact bjöd på smörgåstårta och öl/läsk.
24/4 PLWM - en fönsterhanterare i Python
Peter Liljenberg, ESDG
PLWM, the Pointless Window Manager, är en programmerbar, mycket modulär fönsterhanterare. Till skillnad från andra programmerbara fönsterhanterare har den inte ett inbyggt scriptspråk, utan är istället helt och hållet skriven i ett: Python.

Drygt tjugo deltagare. ESDG bjöd på öl och macka.
8/5 Erlang
Tomas Abrahamsson, Ericsson Radio Systems AB
En introduktion till programspråket Erlang.

Sextion deltagare.
15/5 Web Publishing Formats
Håkon Wium Lie, Opera Software
The lecture will look into the past and future of web publishing. Many tree-letter acronyms will be expanded, and an overview will be provided to see how the various specifications fit together. Special emphasis will will be put on new data formats written in XML

Approximately forty persons in the audience.
22/5 JBIG2
Mikael Stock och Henrik Sjöberg, Enea Epact
JBIG2 är en ny standard för kompression av svartvita dokument. Standarden är tänkt att användas i faxar och skrivare eller för dokumentdistribution över Internet.

Nästan tjugo deltagare. Enea Epact bjöd på smörgåstårta och öl/läsk.

Hösten 2001

4/9 Simulera datorer med Simics
David Kågedal, Virtutech
Det finns många anledningar att bygga simulerade datorer: utveckla OS innan hårdvaran finns, ändra konfigurationen utan att behöva bygga en ny dator, osv. Med en simulator som simulerar på instruktionsexekveringsnivå kan man se vad som händer i datorn, och stega sig fram instruktion för instruktion. Simics är en sådan simulator, och denna UppLYSning handlar om den.

Tjugofem deltagare. Virtutech bjöd på öl och macka.
18/9 Introduktion till Python
Kent Engström
Python är ett modernt programspråk som kombinerar det bästa ur flera världar. Kom och lär känna språket på kvällens UppLYSning!

Fyrtio deltagare. Föreläsningsanteckningar finns tillgängliga.
25/9 Dynamiska websidor i Python
Erik Forsberg
Vill du göra dynamiska websidor? Gillar du Python? Blir dina CGI-script för långsamma? Då ska du lyssna på Erik när han berättar om mod_python och HTMLgen!

Tjugo deltagare. Föreläsningsanteckningar finns tillgängliga.
8/10 Entering the 2nd Generation Web - the Semantic Web
Prof. Dr. Dieter Fensel, Vrije Universitet Amsterdam
Have you heard about the Semantic Web? Would you like to know more? Welcome to two presentations and a panel discussion. In cooperation with Swedish Semantic Web Initative (SWEB). Note! Monday 15:00-18:00 in lecture hall C4, not Tuesday!.
9/10 Programpaketering i Debian
Ola Lundqvist
En snabbkurs i hur du blir debianutvecklare. Paketering av programvara, olika releaser och begrepp, indelning i delpaket, hantering av debconf, olika sätt att distribuera, med mera.

Tjugo deltagare.
24/10 Creativity & Coincidence: CERN, the Web and the Internet
Ben Segal, CERN
In cooperation with NSC, 2nd Workshop on Linux Clusters for Super Computing. Note! Wednesday, not Tuesday!.

More than forty participants.
30/10 eXtreme Programming
Jens Nordberg, XP Tools
En introduktion till vad eXtreme Programming går ut på.

Nästan fyrtio deltagare.
6/11 Ansiktsbehandling
Jörgen Ahlberg, ISY
En introduktion till hur man hittar, känner igen, följer, kodar, modellerar och skapar ansikten.

Nästan trettio deltagare.
13/11 Aktier
Henrik 'Hedda' Wallin
Aktier, optioner, nuvärdesberäkningar, balansräkningar, balanserade utvecklingskostnader, EBITDA och hur man utnyttjar det som ligger bakom alla dessa begrepp för att spara på ett klokt sätt så man kan ägna resten av livet åt att rita pingviner. Begrepp och andra grundläggande saker första timmen och sedan psykologi, uträkningar och aktuella exempel.

Drygt tjugo deltagare.
20/11 Smalltalk och Squeak
Mikael Kindborg, IDA
Lär känna språket Smalltalk och implementationen Squeak!

Drygt femton deltagare.
27/11 A Bird's-Eye View of the WITAS UAV Project
Patrick Dohery, AIICS/IDA
The WITAS UAV Project is a research project with a focus on the development of information technology for unmanned aerial vehicles.

Fifteen participants.
4/12 Hur du gör din Linuxdator säkrare
Kjell Enblom, Cendio Systems AB
Är du ansluten till SUBnet eller något annat fast nät och kör Linux? Denna UppLYSning går igenom vilka hot som finns och hur du skyddar dig mot dessa.

Trettio infödingar och sju besökare från Datorsektionen i Jönköping. Föreläsningsanteckningar finns tillgängliga.

Våren 2002

29/1 Ericsson e-box
Ulf Eklund och Mattias Rönnblom, Ericsson
Lär dig vad man kan använda Ericssons gatewayprodukt eb103 (även känd som

Etthundratrettio deltagare i Visionen! C:a 50 Lysiter fick en egen eB103 med sig hem.
5/2 Att hantera Unicode
Niels Möller
UppLYSningen förklarar hur unicode hänger ihop, och hur man bör hantera unicode i textbehandlande program.

Tjugosju deltagare.
19/2 Projektfällan
Ulrik Pettersson, Ericsson SoftLab
Ulrik berättar om fyra typiska fenomen som uppstår ur projektformen och som hindrar effektiv systemutveckling. Förslag på alternativ ges också.

Ungefär femtio deltagare. Presentationen finns tillgänglig här.
26/2 LDAP
Roland Hedberg, Catalogix/SICS
LDAP betyder Lightweight Directory Access Protocol, och är en viktig komponent i det som kallas middleware.

Drygt tjugo deltagare.
5/3 Linux på stordator
Jan Strage, IBM
Linux körs idag på de flesta förekommande datortyper. En av de mest uppmärksammade är Linux på stordatorer. Vi berättar bland annat om hur man, med hjälp av Linux, kan ersätta ett stort antal fristående Unix- och/eller Windows-servrar med en stordator. OBS! Lokalen är C3, C-huset!

Drygt fyrtio deltagare. OH-bilder finns här
19/3 NFSv4
Peter Åstrand
NFSv4 är den fjärde versionen av Suns populära distribuerade filsystem. Denna version innefattar många förbättringar, till exempel ökad säkerhet och bättre anpassning till Internet.

Drygt tjugofem deltagare. OH-bilder finns här
26/3 Zope
Johan Carlsson, Torped Strategi och Kommunikation
Vad är Zope? Är det en webserver? Ett webpubliceringssystem? Är det en applikationsserver? Är det ett sätt att publicera objekt på webben? Är det en objektorienterad databas? Är det en transaktionsserver? Eller är det allt detta på en gång? Johan Carlsson reder ut begreppen!

Ungefär tjugo deltagare.
23/4 Wiki
Lars Aronsson
Wiki är en sorts webbplatser som alla användare kan redigera. Det låter dumt, men det är smart. Lars Aronsson driver susning.nu, som är världens största wiki-webbplats utanför Nordamerika. UppLYSningen presenterar principerna för hur wiki fungerar, den historiska bakgrunden, ger en översikt över vad som finns idag, och en utblick mot framtiden.

Nästan tjugo deltagare.
14/5 Dokumentet og XHTML 2.0
Jonny Axelsson, Opera Software ASA
XML har utviklet seg fra å være SGML Light til å bli lansert som svaret på alle tekniske problemer. Mesteparten av oppmerksomheten har derfor gått fra dokumentet og delvis strukturert informasjon, til databaser og 'Web Services'. Dette foredraget vil være om dokumentet og dets roller og muligheter.

Tjugo deltagare. OH-bilder finns här.
28/5 IT-osäkerhet
David Lindahl och Mikael Wedlin, FOI Systemanalys och IT-säkerhet
FOI IT-säk-grupp kommer att presentera sin verksamhet och sedan visa några exempel på angrepp mot datorsystem och datorprogram. Lokalbyte: G-huset våning 3, sal G36.

Nästan femtio deltagare.

Senare UppLYSningar

Senare UppLYSningar finns på en separat sida.