First page Back Continue Last page Overview Text

Notes:


Arbetsgivaravgifterna skall redovisas till skattemyndigheten i skattdeklaration varje månad.

Det finns ett grundläggande företags-stöd som gör att man bara betalar 27.82% på löner upp till 71 000 kronor per månad (dvs maximala reduktionen blir 3550).