First page Back Continue Last page Overview Text

Notes:


SKM skickar varje år ut ett “F-skatte-bevis” till de som är registrerade för F-skatt. Det skall kunna uppvisas på begäran men normalt räcker det att man skriver “Innehar F-skattebevis” på faktura eller offert.

Om man vill justera den F-skatt SKM har beslutat om lämnar man in en Preliminär självdeklaration, RSV 4314.