First page Back Continue Last page Overview Text

Notes:


Om man har aktiebolag finns möjligheten att välja mellan att ta ut lön eller aktieutdelning.

Vid 32% marginalskatt är det bättre att ta ut en vinst på 1000 kr som lön, vid högre marginalskatt är det lönsammare med utdelning

Lön 32%: 1000/1.3282*0.68=512
Lön 55%: 1000/1.3282*0.45=339
Utdelning: 1000*0.72*0.70=504