First page Back Continue Last page Overview Text

Notes:


Arbetsgivaren är skyldig att göra skatteavdrag för sina anställda enligt den skattetabell som gäller.

Skatten skall redovisas till SKM i skattedeklaration varje månad.