UppLYSning
Lysators föredragsverksamhet

2018-02-08: Dokumentskrivning i LaTeX - En introduktion

Med Henrik Henriksson

En vacker dag för många år sedan satt Donald Knuth och skrev "The Art of Computer Programming", när han insåg att alla program för typsättning sög. Så han skapade TeX.

LaTeX är en kraftig samling verktyg för att skriva och typsätta dokument av alla slag, allt från sånghäften till doktorsavhandlingar. Framför allt är LaTeX väldigt bra på matematiska formler, referenshantering och att se bra ut. Dessutom blir stora dokument på hundratals sidor enkla att arbeta med. Men hur använder man det och vad kan man göra?

UppLYSningen hålls torsdag 18:15 2018-02-08 i Ada Lovelace (tidigare

Henrik Henriksson är ordförande i Lysator, D-student och har ibland spenderat mer tid på inlämningars typografi än innehåll.

Slides finns nu tillgängliga.

Alla är välkomna till UppLYSning! Du behöver inte vara medlem i Lysator eller student/anställd på universitetet. Vanligen hålls föredragen på tisdagar i Ada Lovelace, B-huset.

Aktuellt program finns på http://www.lysator.liu.se/upplysning/ där du också kan anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.

UppLYSning arrangeras av Lysator