UppLYSning
Lysators föredragsverksamhet

10/5: Demonstration av kvantkryptoanläggning

Med Jan-Åke Larsson, ISY

På denna UppLYSning kommer grundprinciperna för kvantkrypto att behandlas parallellt med en demonstration av ISYs nya kvantkryptosystem.

Kvantkrypto är ett sätt att skicka en kryptografisk nyckel så att det märks om någon har lyssnat. Kvantkryptering har stadigt växt under närmare trettio år från teoretiskt koncept (1984) via laboratorieexperiment (1990) till ett område med flera leverantörer av utrustning för praktiskt bruk (idag).

Den utrustning som finns på ISY, i Informationskodningsgruppen, är avsedd för studentlaborationer, och kommer till exempel användas i höstens upplaga av kursen Kryptoteknik (TSIT03).

Jan-Åke Larsson är docent och forskare vid Avdelningen för informationskodning, ISY (Institutionen för Systemteknik). Han forskar om säkerhet hos kringsystemen i kvantkrypto och om en speciell kodning som används på kvantkanalen i många fiberbaserade system. Han kommer också att hålla i Kryptoteknikkursen i höst.

Alla är välkomna till UppLYSning! Du behöver inte vara medlem i Lysator eller student/anställd på universitetet. Vanligen hålls föredragen på tisdagar i Ada Lovelace, B-huset.

Aktuellt program finns på http://www.lysator.liu.se/upplysning/ där du också kan anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.

UppLYSning arrangeras av Lysator