UppLYSning
Lysators föredragsverksamhet

2/11: Intrångsdemonstration

Med Informationssäkerhetsavdelningen, FRA

Demonstrationen visar ett representativt angreppsscenario, i vilket en obehörig part via Internet skaffar sig tillgång till resurser i en organisations interna nätverk. Angreppet genomförs med hjälp av publikt tillgängliga verktyg och sårbarheter.

I anslutning till demonstrationen kommer intresserade deltagare även att ges möjlighet att själva försöka "hacka" en relativt väl nedlåst Windows-klient.

Alla är välkomna till UppLYSning! Du behöver inte vara medlem i Lysator eller student/anställd på universitetet. Vanligen hålls föredragen på tisdagar klockan 18:15 - 20:00 i Visionen, B-huset.

Aktuellt program finns på http://www.lysator.liu.se/upplysning/ där du också kan anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.

UppLYSning arrangeras av Lysator i samarbete med Institutionen för datavetenskap, Institutionen för systemteknik och UNIT.