UppLYSning
Lysators föredragsverksamhet

28/9: Hur har IT förändrat polisens arbete?

Med Anders Ahlqvist, Rikskriminalpolisen

Anders Ahlqvist berättar om vad IT-utvecklingen betytt för polisen och illustrerar med ett antal fallstudier. Han berättar också om hur utbildningen av polisens IT-forensiker ser ut.

Anders Ahlqvist är biträdande chef för Rikskriminalpolisens IT-brottssektion, tidigare chef för dess internetspaning och har jobbat på sektionen sen 1997. Han är polis sedan 1975.

Film finns tillgänglig.

Alla är välkomna till UppLYSning! Du behöver inte vara medlem i Lysator eller student/anställd på universitetet. Vanligen hålls föredragen på tisdagar i Ada Lovelace, B-huset.

Aktuellt program finns på http://www.lysator.liu.se/upplysning/ där du också kan anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.

UppLYSning arrangeras av Lysator