UppLYSning
Lysators föredragsverksamhet

29/9: Att synliggöra kroppens innersta med datorkraft

Med Anders Persson, CMIV

Med modern teknik som medger tredimensionell avbildning blir läkarnas diagnoser allt säkrare. För patienterna innebär den nya tekniken också att undersökningarna blir mindre ansträngande. Just nu pågår en teknikrevolution som inte är problemfri. CMIV vid Linköpings universitet tänker bidra till att lösa problemen.

Anders Persson berättar hur man lyckats bygga upp ett tvärvetenskapligt forskningscentra av hög internationell klass. Hur skapas världsledande spetsforskning som samtidigt har klinisk relevans? Exempel på forskningsområden presenteras: virtuella rättsmedicinska obduktioner, flödessimuleringar och avancerade hjärtundersökningar.

Anders Persson är föreståndare för CMIV, ett samarbete mellan Linköpings universitet, Landstinget i Östergötland och näringslivet. CMIV har idag 71 forskare anslutna och 34 doktorander, som bedriver kliniskt och tvärvetenskapligt motiverad forskningsverksamhet med högsta tekniska och medicinska kvalitet.

Alla är välkomna till UppLYSning! Du behöver inte vara medlem i Lysator eller student/anställd på universitetet. Vanligen hålls föredragen på tisdagar i Ada Lovelace, B-huset.

Aktuellt program finns på http://www.lysator.liu.se/upplysning/ där du också kan anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.

UppLYSning arrangeras av Lysator