UppLYSning
Lysators föredragsverksamhet

9/12: Bioinformatik

Med Bengt Persson, IFM

Ikväll berättar Bengt Persson om bioinformatik, ett tämligen nytt, tvärvetenskapligt ämne i gränslandet mellan matematik/statistik/datavetenskap och biologi/kemi/medicin. Bioinformatik innefattar bland annat att med datorstödda metoder tolka och förstå informationen i arvsmassan, DNA, och kartlägga funktionen hos proteiner.

Exempelvis analyseras stora datamängder för att upptäcka olika typer av sekvensmönster som i sin tur kan användas för utveckling av förutsägelsemetoder. Förutsägelserna har betydelse för att guida experiment för kartläggning av proteinfunktion. Datavetenskapliga och matematiska metoder är av central betydelse för analys av dessa stora mängder biologiska data.

Bengt Persson är professor i bioinformatik vid Linköpings Universitet och Karolinska Institutet. Han är också föreståndare vid NSC sedan januari 2008.

Alla är välkomna till UppLYSning! Du behöver inte vara medlem i Lysator eller student/anställd på universitetet. Vanligen hålls föredragen på tisdagar i Ada Lovelace, B-huset.

Aktuellt program finns på http://www.lysator.liu.se/upplysning/ där du också kan anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.

UppLYSning arrangeras av Lysator