UppLYSning
Lysators föredragsverksamhet

28/10: Digital-TV - DVB/MPEG

Med Leif Stensson

I allt fler länder släcks de analoga TV-sändningarna ned och ersätts av digital-TV. Nästan all satellit- och marksänd digital-TV i världen bygger på MPEG, och det mesta som sänds i Europa bygger dessutom på DVB. Men hur fungerar MPEG och DVB, och hur hänger de ihop?

Den här UppLYSningen ger en översikt av området, och reder ut begrepp som transponder, mux, transportström, paket, sektion, tabell, loop, deskriptor, och vad de innebär i MPEG- och DVB-sammanhang, samt förklaring av och exempel på hur de vanligaste tabell- och deskriptortyperna används.

Fokus ligger på systemen som helhet, och hur de fungerar, på en nivå som inte kräver mer förkunskaper än grundläggande vana vid datorer och programmering. Det kommer alltså inte att handla om detaljer i kodningen av ljud och bild, utan om det kringliggande datat som bygger upp själva systemet och möjliggör den stora flexibiliteten i digital-TV jämfört med analog-TV.

Leif Stensson är medlem i Lysator sedan 1991, och har sedan 2004 arbetat med digital-TV hos företaget 27M Technologies i Mjärdevi.

Film finns tillgänglig.

Alla är välkomna till UppLYSning! Du behöver inte vara medlem i Lysator eller student/anställd på universitetet. Vanligen hålls föredragen på tisdagar i Ada Lovelace, B-huset.

Aktuellt program finns på http://www.lysator.liu.se/upplysning/ där du också kan anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.

UppLYSning arrangeras av Lysator