UppLYSning
Lysators föredragsverksamhet

30/9: Informationsmodellering, RDF och den semantiska webben

Med Staffan Malmgren

Alla som hanterar en stor mängd information måste fundera kring hur denna ska modelleras, struktureras och lagras. Finns den i ett filsystem måste man bestämma hur filerna ska döpas, och kanske utforma ett filformat. I en relationsdatabas måste man designa databasschemat. I en XML-struktur måste man välja vilka taggar och attribut som ska används, och hur denna specifikation ska uttryckas.

Resource Description Framework (RDF) är ett standardiserat sätt att modellera framförallt metadata, genom att beskriva informationen som en graf med noder och bågar. Med utgångspunkt från webbplatsen lagen.nu, som samlar svenska lagar och rättsfall, presenteras några ideer om hur man kan använda RDF för att skapa en bättre informationsmodell - som ersättning eller komplement till andra metoder. Det blir både konkreta tips om hur man processar RDF-data i Python, Java och XSLT och exponerar datat utåt med SPARQL och RDFa, men också lite teorier och visioner om härlednings- och resonemangssystem, den semantiska webben och vad RDF har för plats där.

Film finns tillgänglig.

Alla är välkomna till UppLYSning! Du behöver inte vara medlem i Lysator eller student/anställd på universitetet. Vanligen hålls föredragen på tisdagar i Ada Lovelace, B-huset.

Aktuellt program finns på http://www.lysator.liu.se/upplysning/ där du också kan anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.

UppLYSning arrangeras av Lysator