UppLYSning
Lysators föredragsverksamhet

26/2: Spelutveckling på Windows och Xbox 360

Med Johan Lindfors, Microsoft

XNA Framework är ett ramverk för spelutvecklare som bygger vidare på Microsofts .NET-teknik och möjliggör skapandet av spel på både Windows och Xbox 360. Tack vare den höga abstraktionsnivån behöver utvecklaren inte bry sig om detaljer i hårdvaran utan kan istället fokusera på den kreativa processen och redan första raden kod som skrivs i ett nyskapat XNA-projekt är för just skapandet av ett unikt spel. Med XNA Framework kan vi skapa både 2D- och 3D-spel, använda flera av de tillgängliga spelkontrollerna till Xbox 360 och naturligtvis hantera ljud och andra typer av artefakter som integreras via en teknik som kallas XNA Content Pipeline.

XNA Game Studio är den utvecklingsmiljö som baserar sig på Visual Studio och finns att ladda hem gratis i en så kallad Express version eller integreras i en redan befintlig Visual Studio 2005-installation. I version 2.0 av utvecklingsmiljön och ramverket som släpptes under vintern 2007/2008 ges också äntligen tillgång till API:er för att utveckla nätverksspel och koppla upp profiler mot exempelvis Xbox Live.

Under den här upplysningen kommer Johan från Microsoft att presentera både utvecklingsmiljön och den underliggande tekniken. För att göra det hela lite mer intressant kommer också ett spel att byggas och med andra ord mycket kod att skrivas.

Johan Lindfors har jobbat på Microsoft i snart 10 år och under den tiden haft olika teknikfokuserade roller. För närvarande är han teknisk chef och ansvarar för en grupp tekniska evangelister som jobbar med att informera om och demonstrera Microsofts produkter och tekniker för utvecklare och IT-proffs. Johan studerade innan han började på Microsoft 1998 vid Högskolan Dalarna och var bland annat ordförande för Unix- och Linux-föreningen. Han bloggar också kontinuerligt på http://blogs.msdn.com/johanl/.

Film finns tillgänglig.

Alla är välkomna till UppLYSning! Du behöver inte vara medlem i Lysator eller student/anställd på universitetet. Vanligen hålls föredragen på tisdagar i Ada Lovelace, B-huset.

Aktuellt program finns på http://www.lysator.liu.se/upplysning/ där du också kan anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.

UppLYSning arrangeras av Lysator