UppLYSning
Lysators föredragsverksamhet

27/11: Enkla recept för SVG Wow!

Med Erik Dahlström, Opera Software

Scalable Vector Graphics är ett XML-språk för beskrivning av 2-dimensionell vektorgrafik. Lite förenklat kan man likna SVG vid HTML fast för grafik, och likt HTML är SVG en öppen standard skapad för användning på webben.

UppLYSningen kommer bland annat att handla om SVG Tiny 1.2 och hur man kan dra nytta av de funktioner som erbjuds där utöver SVG 1.1, samt hur man genom att kombinera dem enkelt skapar dynamiskt och grafiskt rikt innehåll för webben. Ett antal olika exempel på hur man enkelt kan använda sig av SVG i HTML kommer att presenteras. Fokus kommer även att ligga på features som är på framkanten av utvecklingen, som till exempel stöd för video och audio.

Erik Dahlström är utvecklare samt gruppledare för SVG på Opera Software ASA. Han har studerat på Linköpings Tekniska Högskola (LiTH) från vilken han innehar en civilingenjörsexamen inom datorteknik. Sedan 2005 har han representerat Opera i SVG-arbetsgruppen inom W3C.

Film finns tillgänglig.

Alla är välkomna till UppLYSning! Du behöver inte vara medlem i Lysator eller student/anställd på universitetet. Vanligen hålls föredragen på tisdagar i Ada Lovelace, B-huset.

Aktuellt program finns på http://www.lysator.liu.se/upplysning/ där du också kan anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.

UppLYSning arrangeras av Lysator