UppLYSning
Lysators föredragsverksamhet

9/10: IT-osäkerhet

Med Mikael Wedlin och David Lindahl, FOI

Under de senaste tio åren har IT-brottsligheten ökat enormt. Detta påverkar alla datoranvändare, även de som inte är inblandade i politik eller internationella affärer. Vårt ökade beroende av IT-system gör dessutom att vår sårbarhet mot dessa angrepp ökar. UppLYSningen kommer att belysa olika aspekter av denna utveckling i ett forskningsperspektiv samt ge ett antal praktiska demonstrationer av aktuella hot och sårbarheter i dagens IT-system.

Mikael och David jobbar inom FOI:s IT-säk-grupp i Linköping. Totalt har de genomfört ett sextiotal IT-osäkerhetsdemonstrationer under de senaste 4 åren, varav två i form av tidigare UppLYSningar.

Film finns tillgänglig.

Alla är välkomna till UppLYSning! Du behöver inte vara medlem i Lysator eller student/anställd på universitetet. Vanligen hålls föredragen på tisdagar i Ada Lovelace, B-huset.

Aktuellt program finns på http://www.lysator.liu.se/upplysning/ där du också kan anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.

UppLYSning arrangeras av Lysator