UppLYSning
Lysators föredragsverksamhet

25/9: Shapes — ett hyfsat funktionellt rit-språk

Med Henrik Tidefelt

Språket Shapes används för att rita skalbara bilder, och är redo att presenteras för första gången. Det funktionella paradigmet har legat till grund för designen, som därutöver präglas starkt av domän-specifika lösningar.

Språket erbjuder allmännyttiga tekniker såsom både lexikal och dynamisk bindning, smidiga scoping-regler, kontrollerade tillstånd, namngivna argument, och continuations. Som exempel på domän-specifika lösningar kan nämnas en smidig och kraftfull syntax för att definiera kurvor, primitiver för diverse geometriska koncept, nära integrering av 2D och 3D, PDF-stöd (sidnummer, länkar, med mera), noga integrerat stöd för LaTeX, och visst stöd för de typsnitt som är standard i PDF.

Utöver vad som redan finns i språket kommer UppLYSningen ta upp intressanta utmaningar för framtiden. Vissa av dessa gäller geometriska beräkningar, andra är renodlade kompilator- och tolk-problem, och ytterligare några handlar om att utvidga grunden i språket.

Henrik Tidefelt är doktorand i reglerteknik, men längtar då och då tillbaka till grundutbildningstiden då han fick undervisa riktiga programmeringskurser. Intresset för språkdesign är en hobby som tagit mycket av hans fritid de senaste åren.

Film finns tillgänglig.

Alla är välkomna till UppLYSning! Du behöver inte vara medlem i Lysator eller student/anställd på universitetet. Vanligen hålls föredragen på tisdagar i Ada Lovelace, B-huset.

Aktuellt program finns på http://www.lysator.liu.se/upplysning/ där du också kan anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.

UppLYSning arrangeras av Lysator