UppLYSning
Lysators föredragsverksamhet

24/4: Netadmin

Med Michael Silvin, Mikael Göransson och Johan Sigholm, Netadmin

Netadmin är ett verksamhetssystem för bredbandsoperatörer som automatiserar och effektiviserar driften av nätverk. Vi kommer under UppLYSningen att ge en överblick av hela Netadminsystemet men i huvudsak kommer vi att inrikta oss på de tekniska delarna och visa vad man kan åstadkomma i ett modernt bredbandsnät.

Michael Silvin har gått D i Linköping och Mikael Göransson har läst vid KTH. De jobbar nu på Netadmin System, ett av de snabbast växande företagen i Mjärdevi. Johan Sigholm läser D och har gjort sitt examensarbete på Netadmin och kommer presentera resultaten av detta.

Alla är välkomna till UppLYSning! Du behöver inte vara medlem i Lysator eller student/anställd på universitetet. Vanligen hålls föredragen på tisdagar i Ada Lovelace, B-huset.

Aktuellt program finns på http://www.lysator.liu.se/upplysning/ där du också kan anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.

UppLYSning arrangeras av Lysator