UppLYSning
Lysators föredragsverksamhet

28/11: SystemTap och Oprofile

Med Peter Kjellström, NSC

UppLYSningen handlar om två olika, men ändå liknande, Linux-verktyg: SystemTap och Oprofile. Det de har gemensamt är att de med hjälp av kärnstöd är systemglobala. Denna typ av verktyg möjliggör helt nya sätt att angripa problem på jämfört med klassiska verktyg som top, ps, strace, iostat med flera.

SystemTap är ett verktyg för dynamisk kernel-instrumentering, som kan peta in kod och suga ut information från (nästan) vilken punkt som helst i en vanlig kärna under normal drift. De som använt DTrace på Solaris 10 vet hur användbart detta kan vara; annars kan det vara lite svårt att förstå innan man sett det med egna ögon (så missa inte UppLYSningen!)

Oprofile kommer inte ägnas lika mycket tid som SystemTap men kan vara ett väl så användbart verktyg. Med Oprofile kan man profilera hela systemet på en gång och se hur ens processor tillbringar sin tid. Man kan också räkna flyttalsoperationer, cache-missar med mera om inte tidsfördelningen tillfredställer ens nyfikenhet.

Peter Kjellström är systemexpert på Nationellt Superdatorcentrum vid Linköpings universitet, där han pysslar med allt från byggen av nya beräkningskluster till felsökning av tämligen stora filsystem (>>1 TiB).

Alla är välkomna till UppLYSning! Du behöver inte vara medlem i Lysator eller student/anställd på universitetet. Vanligen hålls föredragen på tisdagar i Ada Lovelace, B-huset.

Aktuellt program finns på http://www.lysator.liu.se/upplysning/ där du också kan anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.

UppLYSning arrangeras av Lysator