UppLYSning
Lysators föredragsverksamhet

4/4: ZFS - ett nytt filsystem för Solaris

Med Kjell Högström, Sun Microsystems AB

Sun öppnade i juni 2005 en stor del av källkoden till Solaris och startade OpenSolaris-projektet. Förutom Suns Solaris finns idag tre distributioner som använder OpenSolaris-koden: Belenix, Nexenta och Schilix. I början var de aktiva projekten mestadels tidigare interna på Sun-projekt som kom ut när de var ganska klara. Ett sådant projekt var Solaris ZFS vars källkod kom ut i november 2005 samtidigt som projektet var klart för att integreras i nästa Solaris-version. Under tiden som OpenSolaris-projekt har ett antal förbättringar och bufixar gjorts.

Nu startar flera projekt direkt i OpenSolaris med designdiskussioner. Några projekt har också kommit till via community-medlemmar. Bland annat pågår arbete med en komprimerad lofi-driver som har sitt ursprung från Belenix. OpenSolaris har idag 12300 medlemmar och 25 användargrupper.

Solaris ZFS är ett helt nyutvecklat filsystem. Designen har utgått ifrån de förutsättningar som modern hårdvara ger och har haft dataintegritet, användbarhet och prestanda som viktiga mål.

ZFS använder checksummor för att säkerställa att data inte förvanskats i filsystemet. För att kunna upptäcka fler typer av fel än den vanliga metoden med checksumma i blocket har ZFS checksumman lagrat i ett annat block på disken. ZFS tack vare detta upptäcka block som skrivits till fel position på disken. Alla skrivningar görs genom copy-on-write, dvs inget levande data skrivs över och alla uppdateringar av data och metadata uppdateras i transaktioner. ZFS har därför alltid en konsistent format på disk och ingen fsck behövs vid boot efter en crash.

Administrationen förenklas med poolat lagringsutrymme som delas av flera filsystem. Filsystemen innehåller endast använda diskblock, lediga block finns i poolen tillgängliga för alla filsystem. Därmed blir förändringar av storleken hos filsystem en del av vardagen och hantering av fritt utrymme görs i poolen för fleramånga filsystem samtidigt. Vid normal användning av ZFS används inte vfstab eller dfstab utan detta hanteras med properties lagrade i respektive pool. Monteringspunkter och exporteringar följer därmed med poolen vid flytt till en annan dator.

Planerna är att ZFS ska komma i en uppdatering av Solaris 10 i början av sommaren.

Kjell har jobbat på Sun i 8 år och är en så kallad Operating System Ambassador (OS Amb) inom Sun. OS Amb-gruppen består av ca 60 st av Suns Solarisexperter på fältet och har nära kontakt med utvecklingsavdelning och marknadsavdelning.

Film finns tillgänglig.

Alla är välkomna till UppLYSning! Du behöver inte vara medlem i Lysator eller student/anställd på universitetet. Vanligen hålls föredragen på tisdagar i Ada Lovelace, B-huset.

Aktuellt program finns på http://www.lysator.liu.se/upplysning/ där du också kan anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.

UppLYSning arrangeras av Lysator