UppLYSning
Lysators föredragsverksamhet

28/3: Kan vi lita på tillgängligheten till Internet och hur är det med domännamnssystemet?

Med Torbjörn Carlsson, driftchef .se

Utan tillgång till domännamnssystemet (DNS) försvåras eller omöjliggörs användningen av Internet. Torbjörn kommer att prata om robusthet på Internet i stort och för domänamnsystemet i synnerhet.

Vi får inblick i hur DNS-tjänsten är uppbyggd i Sverige och globalt, inklusive erfarenheter av .se:s DNS-drift (avseende tillgänglighet och incidenter), övervakningssystem och loggning, införandet av DNSSEC och användningen av IP-anycast för DNS.

Torbjörn har sedan början på 80-talet arbetat med datakommunikation och nätverk, på olika företag och konsultbolag. Han har bland annat ansvarat för Netnod som driver de nationella knutpunkterna för internetrafik. Vidare har han varit ordförande i SNUS (Swedish Network Users Society) och är styrelsemedlem i ISOC-SE, den svenska delen av den världsomspännade organisationen Internet Society.

Film finns tillgänglig.

Alla är välkomna till UppLYSning! Du behöver inte vara medlem i Lysator eller student/anställd på universitetet. Vanligen hålls föredragen på tisdagar i Ada Lovelace, B-huset.

Aktuellt program finns på http://www.lysator.liu.se/upplysning/ där du också kan anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.

UppLYSning arrangeras av Lysator