UppLYSning
Lysators föredragsverksamhet

21/2: Neutrinofiske på Sydpolen

Med Christin och Thomas Burgess, Stockholms universitet

Traditionella teleskop observerar ljus eller radiovågor från rymden, men ibland sprids eller absorberas ljuset från avlägsna galaxer innan det når jorden. Därför vore det bra med ett nytt observationssätt. Vissa objekt ute i rymden skickar ut högenergetiska neutriner, elektriskt neutrala partiklar som tillhör samma familj som elektronen. Neutriner växelverkar mycket sällan, vilket innebär att de kan röra sig opåverkade över stora avstånd. Det gör att de är utmärkta informationsbärare, samtidigt som de tyvärr är väldigt svåra att detektera.

IceCube är ett neutrinoteleskop byggt vid den geografiska sydpolen. Själva detektorn är nedsänkt och infryst i den 3 km djupa inlandsisen, vilket ger upphov till många unika problem. IceCube tar flera TB data per år, och en delmängd av data måste kontinuerligt skickas till norra halvklotet så att man kan övervaka detektorns funktion. Men på sydpolen finns inget SUNET.

Christin Burgess och Thomas Burgess har bägge gått grundutbildningen i fysik vid Stockholms universitet, och tog sina magisterexamina 2001 och började sedan doktorera i elementarpartikelfysik på Fysikum, Stockholms universitet. Christin och Thomas arbetar i neutrinoexperimentet IceCube; Thomas letar efter mörk materia medan Christin letar efter neutriner med extremt höga energier. Hittills har de varit på Sydpolen tre gånger, och stannat cirka en månad varje gång. I vanliga fall sitter de mest framför sina datorer och kör jobb på GRID, men på Sydpolen arbetar de med att byta ut och uppgradera elektronik.

Film finns tillgänglig.

Alla är välkomna till UppLYSning! Du behöver inte vara medlem i Lysator eller student/anställd på universitetet. Vanligen hålls föredragen på tisdagar i Ada Lovelace, B-huset.

Aktuellt program finns på http://www.lysator.liu.se/upplysning/ där du också kan anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.

UppLYSning arrangeras av Lysator