UppLYSning
Lysators föredragsverksamhet

8/11: Introduktion till Subversion

Med Anders Qvist

Subversion är ett versionshanteringssystem skapat med det uttryckliga syftet att ersätta CVS. Subversion tillhandahåller flera funktioner som CVS saknar, till exempel bra metadatastöd, versionshantering av kataloger och symlänkar, atomiska transaktioner och ett väldefinierat klient-API.

Subversion har mognat med tiden och nu uppnått en stabilitet som gör att man kan våga anförtro det sin källkod. Det är dags för dig att vinna UppLYSning!

Kvällens UppLYSning är en introduktion till Subversion för dig som ännu inte fått slut på dåliga ursäkter att klamra dig fast vid CVS. Vi kommer att fokusera på hur du gör för att komma igång, där vi börjar med konvertering av ett befintligt CVS-träd. Vi går igenom filosofin bakom Subversion och hur vanliga operationer går till. Vi byter namn på en katalog - för att det går!

Anders Qvist är systemvetare och Python-fantast, för närvarande anställd som epostadministratör vid Linköpings universitet. Senaste egna projektet är en webbvisare för Subversion, implementerad i Plone.

Alla är välkomna till UppLYSning! Du behöver inte vara medlem i Lysator eller student/anställd på universitetet. Vanligen hålls föredragen på tisdagar i Ada Lovelace, B-huset.

Aktuellt program finns på http://www.lysator.liu.se/upplysning/ där du också kan anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.

UppLYSning arrangeras av Lysator