UppLYSning
Lysators föredragsverksamhet

1/11: UML och ArgoUML

Med Linus Tolke, Enea

Standardiseringsarbetet för UML och de sista tio årens mognad håller på att förändra programutvecklingsarbetet från ett hantverk till ett ingenjörsarbete. Vart är vi programutvecklare på väg? Vad kommer programmerarens roll att bli i framtiden?

Arbetet med UML underlättas av att man använder speciella verktyg. ArgoUML är Open Source-verktyget som erbjuder många av de funktioner som du annars får betala dyrt för. Vad har hänt sedan ArgoUML fick Software Development Magazine's Productivity Award 2003? Vad blir framtiden för ArgoUML? Vad kommer ArgoUML att spela för roll i framtidens programutveckling?

Linus Tolke har arbetat på Enea Epact sedan 1994 i flera olika roller såsom programutvecklare, systemarkitekt, kravanalytiker, UML-mentor och affärsenhetschef. Sedan 2002 är han på sin fritid projektledare för det Open Source-projekt som utvecklar ArgoUML. Enea Epact är ett expansivt konsultföretag med erfarna medarbetare som med moderna och beprövade metoder erbjuder sina kunder stärkt konkurrenskraft genom kvalificerad teknisk systemutveckling.

Alla är välkomna till UppLYSning! Du behöver inte vara medlem i Lysator eller student/anställd på universitetet. Vanligen hålls föredragen på tisdagar i Ada Lovelace, B-huset.

Aktuellt program finns på http://www.lysator.liu.se/upplysning/ där du också kan anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.

UppLYSning arrangeras av Lysator