UppLYSning
Lysators föredragsverksamhet

1/3: Litteraturbanken - ett pilotprojekt

Med Mats Malm, föreståndare

På Svenska Akademiens uppdrag utredde Johan Svedjedal nyligen möjligheterna att skapa ett elektroniskt bibliotek med tillförlitliga utgåvor främst av svensk skönlitteratur för forskning, undervisning och till allmänt bruk. Utredningen ledde till en ansökan hos Riksbankens Jubileumsfond, som har beviljat medel till ett pilotprojekt under 2004 och 2005.

Litteraturbanken skall vara gratis och drivas i samarbete mellan Svenska Akademien, Kungliga Biblioteket och Språkbanken vid Göteborgs universitet. Under pilotprojektet skall teknik utvecklas så att utgåvorna kan presenteras på ett lätthanterligt sätt för en intresserad allmänhet samtidigt som forskare kan använda materialet så effektivt som möjligt. Antalet texter kommer inte att kunna bli så väldigt omfattande under de första åren, men när väl tekniken är utarbetad kan energin riktas mot att publicera fler texter.

Mats Malm är professor i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet, och fungerar som föreståndare för Litteraturbanken under projekttiden 2004-2005.

Alla är välkomna till UppLYSning! Du behöver inte vara medlem i Lysator eller student/anställd på universitetet. Vanligen hålls föredragen på tisdagar i Ada Lovelace, B-huset.

Aktuellt program finns på http://www.lysator.liu.se/upplysning/ där du också kan anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.

UppLYSning arrangeras av Lysator