UppLYSning
Lysators föredragsverksamhet

15/2: Systemadministration med Grimoire

Med Egil Möller, TakeIT

Administrerar du datorsystem med många datorer och användare, där serverfunktioner är utspridda över flera maskiner? Använder du kanske redan LDAP som användardatabas? Oavsett det har du säkert ett antal fula bash-script för att ssh:a hit, skapa kataloger dit, stoppa in användare här och sätta sambalösen där. Du kanse till och med har delegerat en del arbete till vanliga användare med hjälp av sudo.

Grimoire är ett system för att förenkla just sådan fysiskt och socialt distribuerad systemadministration. Grimoire innehåller ett ramverk för att skriva distribuerad systemadministrationsfunktionalitet i Python, samt funktioner skrivna inom detta ramverk för att administrera system som kör OpenLDAP, Courier, Postfix, Samba och CUPS.

UppLYSningen kommer att ge en översikt över ramverket och förklara hur man skriver egna systemadministrationsfunktioner. Den kommer också ge en kort introduktion till de systemadministrationsfunktioner som följer med.

Grimoire distribueras under GNU General Public License och är ett Gna!-projekt på https://gna.org/projects/grimoire. Egil Möller jobbar på TakeIT.

Alla är välkomna till UppLYSning! Du behöver inte vara medlem i Lysator eller student/anställd på universitetet. Vanligen hålls föredragen på tisdagar i Ada Lovelace, B-huset.

Aktuellt program finns på http://www.lysator.liu.se/upplysning/ där du också kan anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.

UppLYSning arrangeras av Lysator