UppLYSning
Lysators föredragsverksamhet

23/11: Introduktion till kvantdatorer

Med Jan-Åke Larsson, MAI

Under denna UppLYSning kommer vi att titta på hur data representeras i en kvantdator (kvantbittar), en kvantdators byggstenar (kvantgrindar) och hur man sätter ihop dessa till färdiga kvantdatorer. Med ordet kvantdator menar man nästan alltid en direkt hårdvaru-implementation av en algoritm, och vi kommer särskilt att titta närmare på heltalsfaktorisering, som får polynomiell komplexitet räknat i grindar. Jan-Åke ska försöka att förklara grunderna utan att förutsätta förkunskaper i kvantmekanik, men lite (komplex) linjär algebra går inte att undvika.

Jan-Åke Larsson disputerade 2000 med en avhandling om kvantmekanikens fundament. Han gjorde sin postdoc vid Århus Universitet, bland annat på avdelningen för kvantoptik, och är numera universitetslektor vid Matematiska Institutionen i Linköping. Han forskar i kvantinformatik (algoritmer, nyckelöverföring) och i kvantmekanikens fundament.

Alla är välkomna till UppLYSning! Du behöver inte vara medlem i Lysator eller student/anställd på universitetet. Vanligen hålls föredragen på tisdagar i Ada Lovelace, B-huset.

Aktuellt program finns på http://www.lysator.liu.se/upplysning/ där du också kan anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.

UppLYSning arrangeras av Lysator