UppLYSning
Lysators föredragsverksamhet

2/11: Att bygga en webbläsare - hur svårt kan det vara?

Med Christen Krogh, Opera Software

Under de senaste 10 åren har webbläsaren blivit en av de mest använda applikationerna för desktopdatorer. På andra apparater, som mobiltelefoner och set-top-boxar, blir webbläsaren mer och mer vanlig. Med tanke på marknadens storlek så borde det finnas fler aktörer som utvecklar webbläsare. Att så inte är fallet beror delvis på Microsofts dominans på området, delvis på att det är mycket krävande att utveckla en webbläsare.

Under föredraget kommer Christen att beskriva hur en webbläsare är uppbyggd och vilka tekniska utmaningar mjukvaruutvecklare som utvecklar en plattformsoberoende webbläsare ställs inför; utmaningar som kräver stort teknisk kunnande och förmåga till kreativ problemlösning.

Christen Krogh är utvecklingschef på Opera Software. Han har en B.Sc från Glasgow University och en doktorgrad från Universitetet i Oslo. Opera Software har utvecklat webbläsare sedan 1995, och räknas idag som den tredje största webbläsaren för desktop. På andra plattformar är Opera marknadsledande. Opera utvecklas i Norge och Sverige, med 50% av core-utvecklingen på Linköping-kontoret. Opera har totalt c:a 180 anställda i Skandinavien, Asien och Nordamerika.

Alla är välkomna till UppLYSning! Du behöver inte vara medlem i Lysator eller student/anställd på universitetet. Vanligen hålls föredragen på tisdagar i Ada Lovelace, B-huset.

Aktuellt program finns på http://www.lysator.liu.se/upplysning/ där du också kan anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.

UppLYSning arrangeras av Lysator