UppLYSning
Lysators föredragsverksamhet

5/10: Bilder som bevismaterial - ett par fallstudier

Med Lena Klasén, FOI

Lena Klasén är före detta D-teknolog (D84) och Lysator-medlem. Numera är hon teknologie doktor i bildkodning vid Linköpings universitet samt sedan 15 maj i år chef för avdelningen för sensorteknik på Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI.

UppLYSningen kommer att ge ett par exempel på kriminaltekniska undersökningar, bland annat det så kallade Waco-ärendet, där hon var anlitad som expert för att utreda om det var FBI-agenter som orsakade cirka 80 personers död 1993 i Texas, USA. Lite nyheter på sensorsidan om hur man kan åstadkomma bättre övervakning ges också.

Alla är välkomna till UppLYSning! Du behöver inte vara medlem i Lysator eller student/anställd på universitetet. Vanligen hålls föredragen på tisdagar klockan 18:15 - 20:00 i Visionen, B-huset.

Aktuellt program finns på http://www.lysator.liu.se/upplysning/ där du också kan anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.

UppLYSning arrangeras av Lysator i samarbete med Institutionen för datavetenskap, Institutionen för systemteknik och UNIT.