UppLYSning
Lysators föredragsverksamhet

18/5: IT-osäkerhet

Med David Lindahl och Mikael Wedlin, FOI Systemanalys och IT-säkerhet

Under hela den tid som datorer har funnits har det också funnits människor som tagit reda på sätt att göra intressanta saker med dem --- till skillnad från de saker som datorägarna hade köpt datorerna för att göra.

FOI IT-säk-grupp kommer att presentera sin verksamhet och sedan visa några exempel på angrepp mot datorsystem och datorprogram. UppLYSningen är en repris av den uppskattade presentationen från våren 2002, med en del nyheter.

Alla är välkomna till UppLYSning! Du behöver inte vara medlem i Lysator eller student/anställd på universitetet. Vanligen hålls föredragen på tisdagar i Ada Lovelace, B-huset.

Aktuellt program finns på http://www.lysator.liu.se/upplysning/ där du också kan anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.

UppLYSning arrangeras av Lysator