UppLYSning
Lysators föredragsverksamhet

17/2: Sveriges första epost och näten före Internet

Med Tomas Ohlin

Den första publika e-posten i Sverige hanterades av det kaliforniska meddelandesystemet Forum som kom till användning inom projekt Terese (Telekommunikation och Regional Utveckling i Sverige) vid mitten av 1970-talet. Det kunnande som där byggdes upp kom sedan väl till använding när videotexnäten började användas på 1980-talet. Där fanns en hel del olika standarder som var besvärande. Det kändes som en befrielse när TCP/IP och hela Internetkulturen sedan växte fram. Men hur gick det till?

Adj. prof. Tomas Ohlin är nu verksam inom Telo Konsult och SeniorNet Sweden.

Alla är välkomna till UppLYSning! Du behöver inte vara medlem i Lysator eller student/anställd på universitetet. Vanligen hålls föredragen på tisdagar i Ada Lovelace, B-huset.

Aktuellt program finns på http://www.lysator.liu.se/upplysning/ där du också kan anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.

UppLYSning arrangeras av Lysator