UppLYSning
Lysators föredragsverksamhet

18/11: PKI och OpenSSL (del 1)

Med Richard Levitte

X.509 är en standard för elektroniska identiteter, från början definierade för att skapa säker åtkomst av X.500-kataloger, som var tänkta att bilda en global katalog. Idag är X.509-certifikat mest kända genom användning av dessa i samband med protokollen SSL och TLS, som bland annat används för att få säker kommunikation mellan en web-browser och en web-server.

På denna föreläsning kommer Richard att gå igenom lite historik, hur X.509- certifikat egentligen kan användas, och lite hur de används idag. Det kommer att ingå en del om hur tillit är tänkt att fungera och varför så kallade policies är så viktiga.

Richard Levitte har arbetat med med SSLeay sen 1998, och med dess uppföljare OpenSSL sen dess start. I samband med detta har han arbetat med säkerhetsprogramvaror, säkerhetsfrågor och PKI, och har haft det som en viktig beståndsdel i utbudet konsulttjänster i Levitte Programming sedan c:a 2002.

Alla är välkomna till UppLYSning! Du behöver inte vara medlem i Lysator eller student/anställd på universitetet. Vanligen hålls föredragen på tisdagar i Ada Lovelace, B-huset.

Aktuellt program finns på http://www.lysator.liu.se/upplysning/ där du också kan anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.

UppLYSning arrangeras av Lysator