UppLYSning
Lysators föredragsverksamhet

4/11: GNU Arch

Med Egil Möller, TakeIT

Arch är ett distribuerat revisionshanteringsverktyg, dvs olika grenar av utvecklingen av ett projekt kan ligga i olika, fysiskt separata arkiv, och utveckling kan ske lokalt på ett projekt utan att man hela tiden har tillgång till ett centralt arkiv.

Arch löser även andra problem som till exempel CVS inte löser. Arch har atomära commits för hela projektträdet, och filer och kataloger kan flyttas och bytas namn på med historik.

Den här UppLYSningen kommer i första hand inrikta sig på hur man använder Arch och grundläggande koncept i Arch, speciellt de som skiljer sig från CVS. Vissa jämförelser kommer även att göras med andra revisionshanteringsverktyg än CVS.

Egil Möller har använt Arch i drygt ett år för olika hemma-projekt och för vissa projekt i hans abete på TakeIT. Han har utvecklat fri programvara för Linux sedan 1997, mesta revisionshanterat med CVS. TakeIT tillhandahåller helhetslösningar för större organisationer baserade på fri programmvara.

Alla är välkomna till UppLYSning! Du behöver inte vara medlem i Lysator eller student/anställd på universitetet. Vanligen hålls föredragen på tisdagar i Ada Lovelace, B-huset.

Aktuellt program finns på http://www.lysator.liu.se/upplysning/ där du också kan anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.

UppLYSning arrangeras av Lysator