UppLYSning
Lysators föredragsverksamhet

16/9: IT-ceum: det svenska datamuseet

Med Magnus Johansson

I september 2002 ingick från Marknadsbolaget i Linköping AB en ansökan till Westman-Wernerska stiftelsen rörande bidrag till uppbyggnaden av

IT-ceums uppgift är att bevara och levandegöra historien i form av tekniken, människorna bakom den, användarnas perspektiv och drivkrafterna. Med detta som fond, mitt i en miljö där morgondagens teknik skapas, vill vi också vara en arena för diskussion och reflektion över nuet och morgondagen.

Startpunkten kan sägas vara den 9 december 1954 då Saab i Linköping tecknade avtal med statliga Matematikmaskinnämnden om att få bygga en egen kopia av experimentdatorn BESK. Härifrån går att följa ett allt mer finfördelat grenverk av företag och personer som kommit att forma betydande delar av svensk IT-industri. I den svenska datahistorien ingår också IBM, BESK, Standard Radio, ABC80, Lys16, med mera.

Projektledare är för närvarande Magnus Johansson som disputerade vid Tema teknik och social förändring 1997, med en avhandling där svensk datahistoria tjänade som exempel på hur teknikretorik fungerar. Magnus presenterar på UppLYSningen hur arbetet fortskrider.

Alla är välkomna till UppLYSning! Du behöver inte vara medlem i Lysator eller student/anställd på universitetet. Vanligen hålls föredragen på tisdagar i Ada Lovelace, B-huset.

Aktuellt program finns på http://www.lysator.liu.se/upplysning/ där du också kan anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.

UppLYSning arrangeras av Lysator