UppLYSning
Lysators föredragsverksamhet

1/10: IP för detta århundrade

Med C C Magnus Gustavsson

IPv6 står för Internet Protocol version 6. Det är skapat för att komma tillrätta med bristerna i den version som dominerar dagens Internet. Magnus berättar dels om hur IPv6 ser ut och fungerar och dels om hur man går tillväga för att testa det på sin Linuxdator.

Alla är välkomna till UppLYSning! Du behöver inte vara medlem i Lysator eller student/anställd på universitetet. Vanligen hålls föredragen på tisdagar i Ada Lovelace, B-huset.

Aktuellt program finns på http://www.lysator.liu.se/upplysning/ där du också kan anmäla dig för att få utskick om UppLYSning via e-post.

UppLYSning arrangeras av Lysator