Svenska Äventyrsklubben
[hemsida] Redaktör: Fredrik Ekman

Svenska textäventyr för VIC-20

Dessa äventyr köres lämpligen på Mac, PC m.fl. i en VIC 20-emulator.

Tabellen ser bättre ut ju bredare du gör sidan.

Ny?* Titel Författare Publ.år Emulator fil-typ Nätsida Hämta** Kommentar
  Adventure-Mine Fredrik Kronstedt 1984 BIN nej 3KB
  Den Mystiska boken Clas Kristiansson 1983 BIN nej 2KB Finns också i Commodore 64-version
  Dungeon Andrew Colin ? BIN nej 2KB
  Graffs Andrew Colin ? BIN nej 2KB
  På väg till intervjun Nick Hampshire & Björn Magnusson 1984 BIN nej 6KB Finns också i Commodore 64-version

Tecknet ~ före tal betyder cirka.
*) Nyheter markeras med röd NY! minst en vecka och grön NY! minst en månad. Senaste uppdatering: 23/4-1999.
**) "Hämta": Kolumnen anger filens storlek; klicka på talet för att hämta! Om talet är inom parentes så ligger filen inte här hos SÄK.

Se också sidan med efterlysta äventyr!


Distributionsservice: Om du har ett textäventyr som du vill dela med dej av, men inte har egen plats på nätet, så tillhandahåller SÄK gärna plats och nedladdningsmöjlighet från dessa sidor.
Denna sida uppdaterades senast 8/2-2000. Redaktör: Fredrik Ekman