Svenska Äventyrsklubben
[hemsida] Redaktör: Fredrik Ekman

Svenska textäventyr för Commodore 64

Dessa äventyr köres lämpligen på Mac, PC m.fl. i en Commodore 64-emulator.

Tabellen ser bättre ut ju bredare du gör sidan.

Ny?* Titel Författare Publ.år Emulator fil-typ Nätsida Hämta** Kommentar
Adventure Peter Karlsson 1990 T64 nja 15KB inte original-Adventure
  Adventure-Mine Fredrik Kronstedt 1984 T64 nej 3KB C64-version av VIC-20-spel
  Agent 999 Kajsa Söderström 1984 T64 nej 3KB C64-version av Spectravideo-spel
Den hemliga skatten Peter Karlsson 1989 T64 nja 13KB
Den mystiska boken Clas Kristiansson & Peter Karlsson ? T64 nja 3KB C64-version av VIC-20-spel
Draken & trollet, ett av "Mini-äventyren" (se detta)
Drakulas Slott ? ? D64 nej 6KB
Flykten Fredrik Ramsberg & Johan Berntsson 1987 D64 nej 452KB
Gustaf, ett av "Mini-äventyren" (se detta)
Instruction Adventure Sten Holmberg & Peter Karlsson 1989 T64 nja 11KB
Kidnapparna Peter Karlsson 1991 T64 nja 13KB Alternativstyrt
  Mardrömsplaneten Mike Grace ? T64 nej 19KB
Mini-flykten, ett av "Mini-äventyren" (se detta)
Mini-äventyren Fredrik Ramsberg & Johan Berntsson ? D64 nej 11KB
Musse & Plumpen, ett av "Mini-äventyren" (se detta)
  På väg till intervjun Nick Hampshire & Björn Magnusson 1984 T64 nej 6KB Finns också i VIC-20-version
Rabatt-äventyr, ett av "Mini-äventyren" (se detta)
  Slottet i Zydor Joakim Karlsson 1985 T64 nej 16KB
Smurferna, ett av "Mini-äventyren" (se detta)
Vanyar I Johan Berntsson ? D64 nej 40KB

*) "Ny?": Nyheter markeras med röd NY! minst en vecka och grön NY! minst en månad.
Senaste uppdatering: 23/4-1999.
**) "Hämta": Kolumnen anger filens storlek; klicka på talet för att hämta! Om talet är inom parentes så ligger filen inte här hos SÄK.

Se också sidan med efterlysta äventyr!


Distributionsservice: Om du har ett textäventyr som du vill dela med dej av, men inte har egen plats på nätet, så tillhandahåller SÄK gärna plats och nedladdningsmöjlighet från dessa sidor.
Denna sida uppdaterades senast 8/2-2000. Redaktör: Fredrik Ekman