Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator


Nummer 50, 8 Februari 1999.

Sammanställt av: Anders Karlsson <pugo@lysator.liu.se>
Email till redax: lystring@lysator.liu.se
Lystringarkivet: http://www.lysator.liu.se/lystring/arkiv/


Det är inte utan viss stolthet som jag skickar ut den femtionde utgåvan av Lysators Lystring. Lystrings historia började på Lysators höstmöte 1994 då man tyckte det behövdes en kanal för att föra ut information till medlemmarna. I den första lystringen kan man läsa att målsättningen var ett nummer varannan vecka. Detta har vi inte uppnått, men med enkel matematik finner man att vi i snitt uppnått ett nummer i månaden, vilket jag anser att vi kan känna oss nöjda med!

Låt oss nu hoppas på att få uppleva nummer 64, 128 och 16384 inom inte allt för avlägsen framtid! Förhoppningsvis med goda nyheter!

Om du vill frossa i äldre Lystringar så finns de samlade i Lysators Lystring-arkiv.


Anders Karlsson <pugo@lysator.liu.se>

Innehåll:


Lysators WWW-server tillbaka i drift.

Lysators WWW-server hanna är nu tillbaka i drift efter hård- och mjuk-varuuppgradering, samt en rejäl vårstädning. Det mesta bör nu utifrån sett ha återgått till det normala, men en hel del ändringar har skett intent. Därför bör alla titta igenom sina sidor för att se om något saknas eller beter sig skumt. Rapportera till www@lysator.liu.se.

Monteringspunkterna för websidor har ändrats. New World Wide Web Order (NWWWO) är:

/lysator/www/user-pages		Här ligger användarbiblioteken med
				websidor. De som tidigare låg under
				/lysator/userwww/homepages/all.

/lysator/www/roxen-pages	Här ligger användarbiblioteken med
				websidor som bara ska visas av
				Roxen. De som tidigare låg under
				/lysator/userwww/homepages/roxen_only.

/lysator/www/www-pages		Lysators egna sidor, diverse sedan
				tidigare felplacerade projekt och lite
				länkfarmar. I det här biblioteket
				pågår det fortfarande förändringar, så
				inga garantier utges om att saker
				ligger på samma plats i morgon.

/lysator/www/projects		Alla projekt som tidigare legat på
				projektdisk.

/lysator/www/sw			Mjukvara eller annat som behövs för att
				driva demoner på hanna.

För er som installerar binärer:

NWO är nu allenarådande på hanna. Installationer eller symlänkar i /usr/local kommer att raderas. Rätt prefix är /sw/local.

(av Peter Bortas <zino@lysator.liu.se>)


Extra medlemsmöte

Detta är en påminnelse om att Lysator håller extra föreningsmöte, framför allt för att välja ny kassör.

Tid: torsdag 11 februari 1999 kl 19.00 Plats: ISY:s seminarierum, hus B, LiU

Preliminär dagordning, version 2.1:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av justerare
 5. Mötets behöriga utlysande
 6. Ekonomisk berättelse, revisionsberättelse för styrelsen 1996-1997
  (återremitterad från höstmötet 1998)
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen 1996-1997
  (återremitterad från höstmötet 1998)
 8. Verksamhetsberättelse för styrelsen 1997-1998
  (bordlagd från höstmötet 1998)
 9. Ekonomisk rapport
 10. Entledigande av kassören
 11. Fyllnadsval av kassör
 12. Motioner
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande


Det har inkommit en motion:

> From: Magnus Ingmarsson 
> To: Lysators styrelse 
> Subject: Motion till =?iso-8859-1?Q?extram=F6tet?=: 
> 	 =?iso-8859-1?Q?CD=2Dbr=E4nnare?=
> Hej!
> 
> Detta extramöte är naturligtvis ypperligt för att ta upp frågan om inköp av
> en CD-brännare till Lysator.
> 
> Som jag har förstått av diskussionen i Lyskom så är den springande punkten
> att få tag i någon som kan tänka sig att sköta om underhållet av den. Jag
> har nu varit i kontakt med Qben (Tommy Johansson)och han har sagt att han
> mycket väl kan ta hand om den det enda problemet varande att lösa problemet
> för den som bränner att låsa brännardatorn så att inte någon kan logga in
> under den tiden som någon bränner. Enligt Tommy har han inte rättigheter
> för att åstadkomma detta, men dessa rättigheter får han säkert (om denna
> motion går igenom) eftersom han åtagit sig att sköta brännaren, eller hur?
> 
> Jag föreslår således att en del av Lysators förmögenhet avsätts till inköp
> av en CD-brännare.
> 
> Mvh
> Magnus Ingmarsson

(av Anders Karlsson <pugo@lysator.liu.se>)


Bli hjälte! Bli kassör!

Anledningen till det extra medlemsmötet är som sagt att Lysator för närvarande inte har någon kassör efter att Peter Liljenberg begärt sig själv entledigad.

Det har tyvärr visat sig svårt att hitta folk som vill kandidera till posten, så om du känner att du vill hjälpa din favoritdatorförening så är det här ett prima tillfälle!

Kontakta i så fall valberedningens ordförande Ewa Wiman (ewa@lysator.liu.se)!

(av Anders Karlsson <pugo@lysator.liu.se>)


Nya maskiner i Lysators maskinpark

Sedan den senaste Lystringen har nedanstående maskiner blivit ett välkommet tillskott till Lysators maskinpark. Stort tack till alla som bidragit till donationerna!
Sasami    Sun ss5/70
Siewert   Sun ss10/30    från SAAB
Sten     Sun ss10/30	

Lanfear   Alpha Xl366	från CC rental
Moghedien  Alpha Xl366	från CC rental
Sammael   Alpha Xl366	från CC rental

Ny laserskrivare från IKP.

(av Anders Karlsson <pugo@lysator.liu.se>)