Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator

Innehåll i nummer 0:Diskstrul
Under torsdagen råkade den diskcontrollern som skötte /users5-disken gå sönder. Detta medförde att alla användare som hade sitt hembibliotek där fick I/O-error istället för sina filer. Systemet togs ner under några timmar för att åtgärda felet, och under själva felsökningen påverkades också /users4-disken. Som tur var försvann (nog) inga filer, och allt verkar nu (22.40) ha återgott till det normala. Vissa maskiner kanske inte har fattat att diskarna fungerar, i så fall är det bäst att köra någon annanstans i väntan på en reboot av maskinen i fråga.Om Lystring, Lysators nya medlemsblad
Lystring nytt nyhetsblad för Lysator

Nyhetsbladet Lystring är avsett att vara en kanal för information om Lysator och våra datorsystem, till exempel systemupp(ner?)graderingar, nyinstallerade program och planerade våffelkvällar. Redaktionens målsättning är att ge ut ett nummer natten mellan torsdag och fredag varannan vecka.

Lystring distribueras via email till samtliga Lysators medlemar, plus några till. Om du fått detta nummer, och av någon anledning _inte_ vill få Lystring i fortsättningen, hör av dig till redaktionen. Samma sak gäller om du känner någon som skulle vilja ha Lystring, men som inte fick detta nummer.

Redaktionen består för närvarande av

RXML parse error: This tag doesn't handle content.
 | <user name="wing">