Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator

Innehåll i nummer 0:Diskstrul
Under torsdagen råkade den diskcontrollern som skötte /users5-disken gå sönder. Detta medförde att alla användare som hade sitt hembibliotek där fick I/O-error istället för sina filer. Systemet togs ner under några timmar för att åtgärda felet, och under själva felsökningen påverkades också /users4-disken. Som tur var försvann (nog) inga filer, och allt verkar nu (22.40) ha återgott till det normala. Vissa maskiner kanske inte har fattat att diskarna fungerar, i så fall är det bäst att köra någon annanstans i väntan på en reboot av maskinen i fråga.Om Lystring, Lysators nya medlemsblad
Lystring nytt nyhetsblad för Lysator

Nyhetsbladet Lystring är avsett att vara en kanal för information om Lysator och våra datorsystem, till exempel systemupp(ner?)graderingar, nyinstallerade program och planerade våffelkvällar. Redaktionens målsättning är att ge ut ett nummer natten mellan torsdag och fredag varannan vecka.

Lystring distribueras via email till samtliga Lysators medlemar, plus några till. Om du fått detta nummer, och av någon anledning _inte_ vill få Lystring i fortsättningen, hör av dig till redaktionen. Samma sak gäller om du känner någon som skulle vilja ha Lystring, men som inte fick detta nummer.

Redaktionen består för närvarande av Mattias Wingstedt <wing@lysator.liu.se>, Ture Pålsson <ture@lysator.liu.se>, Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>, , Per Hedbor <cardeci@lysator.liu.se> och David Hedbor ZSH20080815 <neotron@lysator.liu.se>, och kan nås med email till lystring@lysator.liu.se eller med ett brev till "Lystring redax" i LysKOM.Lysistrate
Tisdagen den 11 oktober utökades Lysators maskinpark med en donation från Sun Microsystems i form av en Sun 4/390 som fick namnet Lysistrate. Datorn kom med kringutrustning i form av 32 MB Ram samt 1GB disk och tjänstgör främst som CPU-server. Lysistrate är en av de datorer som lämpar sig bäst för tunga jobb.Ny disk
Den trängsel som har rådit på användardiskarna har (tillfälligt?) botats genom att en femte disk på cirka 800 MB har allokerats till användarbibliotek. Disken kommer från Göteborgs Universitet, och hämtades av Jones Desougi och Peter Eriksson.Kort referat av Lysators höstmöte 1994
Lysators höstmöte gick av stapeln i tisdags, klockan 19. Det var gott förberett med många motioner. I första halvlek fick styrelsens ansvarsfrihet, efter viss kritik av halva revisorsstyrkan (den andra hälften var i Tyskland). Det beslutades att RydNet skulle få en egen ekonomiansvarig och postgirokonto.

Därefter var det dags för motionerna. Jag redogör här i korthet för de som bifölls:

Efter motionerna följde rapporter från Lysators drifts- och projektgrupper. Mest anvärkningsvärt var den om RydNet, där det berättades om att RydNet fått 700 kSEK av av universitetet för att primärt gräva ner en optofiber till Ryd samt sekundärt spendera det som blir över på ytterliggare nätutbyggnad i Ryd. Magnus Redin och Kjell Enblom hoppades att pengarna skulle räcka till dragning av åsksäker optofiber även inom Ryd.

Efter rapporterna valdes lite nya drift- och projektgruppsansvariga. Nämligen:

Sen var det bara punkten övriga frågor kvar, vilken gick ovanligt snabbt. Det snackades lite om Världsmudskonferenser och budgetars varande samt beslutades att Lysator skulle bli medlemsorganisation i Radio Ryd och att Linus Tolke valdes till ansvarige utgivare för våra eventuella radioprogram. Det visade sig att det hela mest var en taktisk fint för att Radio Ryd skulle bli så stora som möjligt på papper.Kort uttalande från vår hedersmedlem, Sture Alexandersson
Kära Lysiter! Det är mycket inspirerande för det fortsatta IT-arbetet att kunna räkna sig till Lysiterna. Ni är för mig en lyskraft för det nya, spännande och utmanande IT-samhället. I allt Ni gör ser Ni först och främst lösningarna. Ni är resultatinriktade. Ni är mera Solving based än Problem Based. Detta är en oerhört stor tillgång för framgång i synnerhet då resurserna visar depressiva tendeser och kan hindra viktig utveckling. Det är lätt för mig att hämta stöd hos Er då Ni visar upp påtagliga resultat som dessutom är vida känt och omtalat. Tack för medlemsskapet och mitt stöd kommer Ni alltid att kunna påräkna så långt min förmåga räcker.

mvh Sture AlexanderssonStatistik om mail
I förra veckan sändes det 58753 brev från mailsystemet (till lokala mailboxar eller remote mailsystem). Dvs, ca 5 brev/minuten, dygnet runt, hela veckan.

Totala antalet bytes som togs emot av mailsystemet var: 109960829, dvs ca 104MB. Antalet mottagna brev var 11550. Vilket blir 9520.42 bytes/brev.

Loggfilen (lysator:/var/log/syslog.0) är på ca 17MB.

Robin för detta nummer var Mattias Wingstedt (wing@lysator.liu.se), robin för nästa nummer är Per Hedbor (cardeci@lysator.liu.se).