kom++, tkom och nilkom

Inititativtagare: Per Cederqvist <ceder@lysator.liu.se> och Inge Wallin <inge@lysator.liu.se>

Underhållare: Per Cederqvist <ceder@lysator.liu.se> och Inge Wallin <inge@lysator.liu.se>

Senast släppta version: 0.4 960107

Finns att hämta: /ftp@ftp.lysator.liu.se:/pub/lyskom/kom++-0.4.tar.gz

Status: Nilkom användbar men med brister. Tkom fungerar nog inte alls.

Programmeringsspråk: C++, Tk.

Kräver: Nilkom kräver C++, libg++ och Tcl. Tkom kräver dessutom X, Tk och itcl. Dessutom GNU make. (Testade versioner av gcc 2.6.3, 2.7.0, 2.7.2, libg++ 2.4, 2.5.3 och 2.6, tcl 7.3, tk 3.6, itcl 1.5, X11R4, X11R5, X11R6. Testade operativsystem: Sun 4/Sparc Solaris 2.3, 486 PC custom Linux 1.3.30, Silicon Graphics, IRIX 4.0.5 )


Det finns mer att läsa om LysKOM