Jämförelselista LysKOM-klienter

Detta är ett försök till sammaställning av vilken funktionalitet som finns i en viss lyskomklient. Det är till för att det skall bli lite lättare att jämföra klienterna med varandra.

Jag vill bestämt påpeka att ja betyder finns och nej betyder finns inte. nej betyder alltså inte saknas eller borde finnas. Om huruvida en viss finess skall finnas eller inte i en viss klient beror väldigt mycket på hur den klienten arbetar och hur interfacet ser ut.

Samma sak gäller även summan längst ner på antalet ja och nej. Att en klient har många ja är ett tecken på att den stämmer väl överrens med hur jag ställt frågorna. Det är kanske ett tecken på hur väl utbyggd, dvs hur mycket klockor och visselpipor som finns men det säger ju inget om hur bra klienten är.
Kommandon för att få hjälp
FinessFörklaring elis tty www jys nil nntp puma ulpc ref lmsg win
Lista kommandon Möjlighet att lista de kommandon som finns ja ja nej ? ja ja ? ? ja ja ja
Hjälp Möjlighet att få hjälp om alla funktioner ja nej nja ja nej ja nej? nej? ja ja nej
Kommandon för att hantera egna brev
FinessFörklaring elis tty www jys nil nntp puma ulpc ref lmsg win
Läsa brev Möjlighet att läsa sina brev. ja ja ja ja ja nej ja ja ja ja ja
Lista brev Visa en överblick över brevlådan ja nej ja ja nej - nej ja ja ja nej
Kommandon för att läsa
FinessFörklaring elis tty www jys nil nntp puma ulpc ref lmsg win
Läsa i annan ordning Välja ordning som man vill läsa i ja nej nej ja nej ja nej nja nej ja ja
Läsa inlägg   ja ja nej ja ja ja ja ja ja ja ja
Läsa i kommentarsträdsordning   ja ja ja ja ? ja ja nej ja ja ja
Visa enradsinlägg direkt under det kommenterade   nej nej nej ja nej nej nej nej nej nej nej
(Gå till) nästa möte Spara eventuella olästa i ett möte och gå vidare till nästa icke namngivna möte. ja nej nej ja ja ja nej? nej ja ja ja
Återse numrerat inlägg Återse ett inlägg med hjälp av det globala textnumret. ja ja url url ja nej ja nej ja nej ja
Återse inlägg som innehåller viss textsträng Det är texten i inlägget som skall innehålla en viss sträng nej nej nej nej nej nej nej nej nej ja ja
Återse det kommenterade inlägget   ja ja ja ja ja ja ja nej ja ja ja
Kommenterade inlägget finns alltid.   nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej ja
Lista lästa Åstadkom en lista på de lästa inläggen nja nej nej ja nej nja nej? nja? nej nja nja
Återse flera inlägg Enligt något kriterium där man kan välja personer och möten ja ja nej nej nej nej nej? nej ja ja ja
Lista innehållet i ett möte Visar en överblick över mötet med författare och rubrik på inläggen. ja nej nja ja nej ja nej? ja nej? ja nej
Visa trädstruktur för inlägg   nej nej ja ja nej ja nej? nej nej nej nej
Lista originalinlägg Dvs inlägg i ett möte som inte är kommentarer. nej nej nej ja nej nej nej? nej nej nej nej
Presentation av texter
FinessFörklaring elis tty www jys nil nntp puma ulpc ref lmsg win
Känner igen Url:er Hittar saker texten som är Url:er och gör de magiska. Detta är en typisk finess som finns i GUI-varianter av klienten men som inte finns i de textbaserade klienterna. Det finns fler saker av den här typen. Jag markerar dem med (GUI) i förklaringen hädanefter. ja nej ja ja nej ja ? nej nej ja ja
Hypermarkera textnummer i texten Hittar textnummer i texten och gör dem magiskal. (GUI) ja nej ja ja nej nej ? nej nej nej ja
Hypermarkera mötesnamn Hittar mötesnamn i texten och gör dem magiska. (GUI) ja nej nej ja? nej nej nej nej nej nej nej
Omformattering av text Bryter om texten i de inlägg vi läser beroende på vilken fönsterstorlek som vi har. ja nej ja ja nej nej nej nej nej nej nej
Kan visa texter som är typade som html   ja nej nej ja nej nej nej nej nej nej nej
Kan visa texter som är typade som enriched   ja nej nej ja nej nej nej nej nej nej nej
Kommandon för att gallra
FinessFörklaring elis tty www jys nil nntp puma ulpc ref lmsg win
Hoppa över kommentarer rekursivt ner ja ja nej nja nej ja ? nej ja nej ja
Skumma/Läsa resten Titta först på början av inlägget och välj sedan lätt att inte läsa resten. nja nej nej nja nej nja nja nej ja nja nja
Endast (läsa senaste) Läsmarkera utan att läsa ja ja ja ja nej ja ? ? ja nja ja
Välja vilka träd/inlägg En möjlighet att få en lista över inläggen innan man börjar läsa dem. En lista som man sedan använder för att välja vad man skall läsa. nej nej ja ja nej ja nej ja nej ja nej
Välja vilka möten man vill läsa i från en lista med möten med olästa i. (GUI) ja nja ja ja nej ja ja nej nej ja ja
Kommandon för att skriva
FinessFörklaring elis tty www jys nil nntp puma ulpc ref lmsg win
Skriva inlägg Skapa en text ja ja ja ja ja ja ja ? ja ja ja
Skriva ett inlägg till flera möten Inlägg kan skickas till flera möten samtidigt. ja ja ja ja ja ja? ja ? ja nej ja
Skicka personligt brev till någon och kunna få svar   ja ja ja ja ja nej ja ? ja ja ja
Kommentera ett inlägg   ja ja ja ja ja ja ja ? ja ja ja
Personligt svar på inlägg Ett svar på ett inlägg som blir ett brev. Ett brev är något som han som får det kan svara på. ja ja ja ja ja nej ? ? ja ja ja
Fotnotera ett inlägg Skapa en fotnot till ett inlägg. ja nej ? ja ? nej ? ? ja nej? ja
Lappar på dörren Sätta lappar på dörren för en person. ja nej nej nej nej nej ? nej? ja ja nej
Visa lappar på dörren Visa lappen på dörren för någon person när man skall skriva brev till den personen eller på annat sätt studerar personen. ja nej nej nej nej nej ? nej? ja nej nej
Editeringskommandon i den texten man skriver   ja ja ja ja nej ja ja ? ja ja ja
Mottagare: Lägga till fler mottagare till ett inlägg innan man skickar in det ja ja nej nja ja nja ja ? ja nja ja
Extra kopia: Lägga till extra kopia innan man skickar in inlägget. ja ja? nej ja ja nej ja? ? ja nej ja
Kommentar till: Lägga till fler kommentarlänkar innan man skickar in inlägget. ja nej nej nej nej nja ja? ? ja nej ja
Fotnot till: Lägga till fotnotlänkar medan man skriver inlägget nja nej ? ja ? nej ? ? ja ? ja
Ta bort Mottagare Möjlighet att innan man skickar in inlägget ta bort en mottagare. ja nej ja ja ? nja ? ? ja nja ja
Ta bort extra kopiemottagare Möjlighet att innan man skickar in inlägget ta bort en extra kopie-mottagare. ja nej ja ja ? nej ? ? ja nej? ja
Ta bort kommentarslänk Möjlighet att innan man skickar in inlägget ta bort kommentar till länkar. ja nej ja ja ? nja ? ? ja nej ja
Ta bort fotnotlänk Ta bort fotnotlänk medan man kommenterar inlägget. ja nej ? ja ? nej ? ? ja ? ja
Redigera med EDITOR Möjlighet att editera texten med en valfri editor som finns tillgänglig på det systemet där klienter kör. nej nej nej nej nej nej ja? ? ja ja nej
Skriva text som enriched Stöd finns i klienten. ja nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej
Information om möten och hitta bland mötena
FinessFörklaring elis tty www jys nil nntp puma ulpc ref lmsg win
Status för möten Visar lite allmänt och vilka som är medlemmar ja ja nja nja nej ? ? ? ja nej ja
Verifiera namn på möten Lista personers namn utgående från något sökbegrepp. ja ja ja ja nej nej ? ? ja ja nja
Lista möten Listan skall vara sorterad i senaste skrivet-inläggordning. nej ja nej ja? nej nej nej? nej ja nej nja
Möteskataloger Möteskataloger är ett sätt att kategorisera möten i grupper. JysKOM har listan i ett inlägg, WinLMSG har speciella saker i mötesnamnet. nej nej nej ja nej nej nej nej nej ja nej
Information om personer
FinessFörklaring elis tty www jys nil nntp puma ulpc ref lmsg win
Status för person Visar lite allmänt och i vilka möten han/hon är medlem ja nej nej ja nej nej ? nej? ja ? nej
Verifiera namn på person   ja ja ja ja nej nej ? ? ja nej? ja
Skapa ny person Kunna logga in första gången och skapa sig ja ja ja ja ja nej ja ? ja nej ja
Skapa person Vara inloggad och skapa en underperson ja ja nej nej nej nej ja? nej? ja nej ja
Utplåna person   ja ? nej ja nej nej ja? nej? ja nej ja
Lista personer Ger en lista över alla personer som finns, sorterad i aktivitetsordning. nej nej nej nej nej nej nej nej ja nej nej
Skapa möte   ja ja nej nej nej nej ? nej? ja nej ja
Utplåna möte   ja ? nej nej nej nej ? nej? ja nej ja
Hantera eget medlemsskap
FinessFörklaring elis tty www jys nil nntp puma ulpc ref lmsg win
Gå till namngivet möte Denna funktionen går till mötet om man är medlem, om man inte är medlem så blir man det. ja ja ja ja ja ja ja ja? ja ja nja
Utträda ur möte   ja ja nej ja nej ja ? ? ja ja ja
Bli medlem   ja ja ja ja ja ja ? ? ja ja ja
Var (är) jag Information om i vilket möte jag läser i ja ja ja ja nej nja ja? ja? ja ja nja
Vänta (på) nyheter När man läst slut så ligger man i ett läge där det piper till när det kommer fler inlägg. ja ja nej ja nej nej ? nej? ja nej nej
Lista (alla) nyheter Ger en lista på möten med olästa i och hur många i varje möte. ja ja ja ja ja ja ? ? ja ja ja
Prioritera möte Justera prioriteringarna på möten för din person. Det är prioriteringerna som lagras i servern som åsyftas. I det fall att prioriteringarna och läsordningen lagras utanför är svaret nej. ja nej nej ja nej nej nej? nej? ja nej ja
Börja med nytt namn Detta är kommandot börja. Man är inloggad och så blir man, efter avkrävt lösenord, en annan person. ja ja nej nej nej nej nja nej ja nej nej
Hantera andras medlemsskap
FinessFörklaring elis tty www jys nil nntp puma ulpc ref lmsg win
Utesluta medlem   ja nej? nej nej nej nej nej? nej? ja nej ja
Övergå (till) normal-mod   ja nej nej nej nej nej nej? nej ja nej ja
Övergå (till) administratörs-mod   ja nej nej nej nej nej nej? nej ja nej ja
Ändra namn på någon annan   ja nej nej nej nej nej ? nej ja nej ja
Ändra organisatör   ja nej nej nej nej nej ja? nej ja nej nej
Hantera sin egen person
FinessFörklaring elis tty www jys nil nntp puma ulpc ref lmsg win
Ändra namn på sig själv   ja nej nej ja nej nej ja? nej? ja nej ja
Ändra parametrar De parametrar man ändrar är personens parametrar som talar om hur den vill läsa. ja nej nej nej nej nej nej? nej? ja nej ja?
Ändra presentation   ja nej nej ja nej nej nej? nej? ja nej ja
Formulär för presentation När man skapar sin presentation första gången så får man ett formulär att fylla i. ja nej nej ja nej nej nej nej ja nej nej
Påminnelse om presentation Ifall man inte skrivit någon presentation så får man påminnelse om det. ja nej nej ja nej? nej nej? nej nej nej nej
Ändra (eget) lösenord   ja ja? nej nej nej nej ja? nej? ja nej? ja
Ändra typ (på möte)   ja nej nej nej nej nej ? nej? ja nej nej
Spara texten i ett inlägg på fil   ja nej nja ja ? ja nja nej? ja ja nja
Se tiden Visa tiden enligt servern. ja nej ja ja ja nej ja ? ja nej nej
Markerade inlägg
FinessFörklaring elis tty www jys nil nntp puma ulpc ref lmsg win
Läsa markerade Läsa eller browsa igenom alla sina markerade inlägg ja nej nej ja nej nej nej? nej? ja nej ja
Visa att du markerat inlägg Visar att det inlägg du råkar läsa är markerat av dig. ja nej nej nej nej nej ? nej ja nej nej
Visar att någon markerat inlägget Visar att inlägget som du råkar läsa på något sätt är markerat av någon. ja nej ja nej ja nej ? nej ja nej ja
Markera ett inlägg   ja ja nej ja ja nej ja? ? ja nej ja
Avmarkera ett inlägg   ja ja? nej ja ja nej ja? nej? ja nej ja
Hantera markerade Klassifisering av markerade. Lista per grupp. nej nej nej ja nej nej nej? nej nej nej nej
Olika markeringar   ja nej nej ja nej nej ja? nej? nej nej nej
Olika klassificeringar på markeringarna   nej nej nej ja nej nej nej? nej? nej nej nej
Visar typ av markering När man listar markeringarna skrivs typ och klassificering ut. nej nej nej ja nej nej nej? nej? nej nej ja
Urvalssökningar på klassificering Möjlighet att söka på vissa klasser av markerade. nja nej nej ja nej nej nej? nej? nej nej nej
Sortera/Gruppera urval per mottagare När man listar markerade inlägg så grupperas de efter mottagare. nej nej nej ja nej nej nej? nej nej nej nej
Markera för framtida kommentering   nja nej nej ja nej nja, nja, nej ja nej nej
Automatisk avmarkering vid markering för kommentering Det här kan vara valbart. nej nej nej nej nej nej nej? nej? ja nej nej
Vänta på kommentar till text   nej nej nej ja nej nej nej? nej nej nej nej
Markera texter för påminnelse Texter med vissa markeringar visas när man tittar på hemsidan och när man gör lista nyheter. nej nej nej ja nej nej nej? nej? nej nej nej
Mötesorganisatörskommandon
FinessFörklaring elis tty www jys nil nntp puma ulpc ref lmsg win
Addera mottagare/extra kopiemottagare till ett inlägg i efterhand   ja ja nej nej nej nej ? nej? ja nej ja
Subtrahera mottagare/extrakopiemottagare i efterhand   ja nej? nej ja nej nej ? nej? ja nej ja
Flytta (inlägg) Detta är ett kombinationskommando addera, subtrahera. Det finns med för att det är smidigare att göra båda samtidigt. ja nej nej nej nej nej nej? nej? ja nej nja
Kommandon för närvarokänslan
FinessFörklaring elis tty www jys nil nntp puma ulpc ref lmsg win
Vilka (är närvarande) En lista på vilka som är närvarande ja ja ja ja ja nej ja ja? ja nej ja
Vilka är närvarande i ett visst möte Ger en lista över vem som är i ett visst möte just då nej nej ja ja nej nej ? ja nej nej nja
Vissa vilka av de inloggade som är medlem i ett visst möte Detta är en listning av den grupp som kommer att få ett gruppmeddelande till det mötet. nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej
Plattformsberoenden
FinessFörklaring elis tty www jys nil nntp puma ulpc ref lmsg win
Unix Går att köra under Unix ja ja ja ja ja ja ja ja nej nej nej
Windows Går att köra under windows. ja nej ja ja nej ja nej nej nej ja ja
OS/2 Går att köra under OS/2 ja nej ja ja nej ja nej nej nej ja ja
DOS Går att köra under DOS nej? nej ja ja nej nej? nej nej nej nej nej
VMS Går att köra under VMS ja nej ja ja nej? ja nej? nej nej? nej nej
Offline-läsning Finessen att snabbt tanka upp/ner all information över modem och därefter koppla ner modemet/förbindelsen och läsa och skriva lokalt. nej nej nej nej nej nej nej nej nej ja nej
Kan köra via WWW-proxy Det finns förberett för att koppla sig via en WWW-proxy. ja nej ja ja nej nej nej nej nej nej ja
Gui Har grafiskt interface med knappar nej nej ja ja nej nej ja nej nej ja ja
Utan Gui Går att köra utan fönstersystem ja ja ja ja ja ja nej ja ja nej nej
Övrigt
FinessFörklaring elis tty www jys nil nntp puma ulpc ref lmsg win
Sluta Sluta-kommandot finns för att gå ur lyskom. ja ja ja nej ja ja ja ja ja nja ja
Anropa EXEC Shell escape av något slag nja ja nej nej nej nej nej? nej ja nej nja
Få uppmuntran   ja ja nej nej nej nej ja nej? ja nej nej
Beräkna   nja nej nej ja nja nja nej nej ja nej nja
Flerspråkig Kan konfigureras/kompileras med användardialog på olika språk ja ja nej? nej? nej? nej nja? nej nej nej? nej
Flera parallella sessioner Samtidigt tar klienten hand om flera sessioner mot samma server eller flera sessioner mot olika servrar. ja nej nej nej nej nja ja? nej nej ja nej
Jag vill återigen påpeka att dessa siffror inte går att korrelera till hur bra en klient är.
Summajanejnja
emacslispklienten 90 25 7
ttyklienten 42 77 1
WWW-kom 41 73 4
JysKOM 80 36 4
nilkom 25 88 1
nntp+gnus 30 79 11
pumakom 33 53 5
ulpcklienten 12 81 2
ReferensKOM 79 43 0
WinLMSG 37 75 7
WinKOM 63 48 11

Förklaringar:

Help save the world!


Här följer en lista med mer information om klienterna

emacslispklienten

Underhållare David Byers <byers@lysator.liu.se>
David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>
Senast släppta version 0.45 (september 1997)
Finns att hämta /ftp@ftp.lysator.liu.se:/pub/lyskom/elisp-client/lyskom-0.45.tar.gz
Status Används mycket.
Programmeringsspråk Emacslisp, kör under emacs.
Kräver för att köra Emacs, 19.28 eller senare. Emacsen uppkompilerade med nätverksstöd, dvs funktionen open-network-stream finns och fungerar. XEmacs version 19.14, 20.2 eller senare.
Kräver för att installera Emacs 19.28 eller senare. XEmacs version 19.14, 20.2 eller senare.
Finns att hämta som källkod

ttyklienten

Underhållare Linus Tolke <linus@lysator.liu.se>
Senast släppta version L0.11 (11 februari 1994)
Finns att hämta /ftp@ftp.lysator.liu.se:/pub/lyskom/tty-client/tty-client-L0.11.tar.gz

Status Användbar men med ganska lite funktionalitet.
Programmeringsspråk C (ansi-C)
Kräver för att köra Unixmaskin med vettig nätverkskod och gcc.
Kräver för att installera Unixmaskin med ansi-kompilator (gcc).
Finns att hämta som källkod
Du kan se manualsidan här.

WWW-kom

Status Körbar.

JysKOM

Underhållare Jonas S Karlsson <jsk@lysator.liu.se>
Senast släppta version (November 1997)
Finns att hämta Nej.
Status Författaren använder den själv. Har flera dagliga användare.
Programmeringsspråk Perl 5.
Kräver för att köra En http-bläddrare.
Kräver för att installera Unix, Perl 5.
Är en WWW-server som tillåter avancerad läsning av LysKOM via en WWW-läsare (företrädesvis Netscape). Det är egentligen JySKom som är Kom-klient, men varje användare kör inte den själv utan den agerar server och kan svara på flera samtidiga uppkopplingar. Därmed kan flera användare samtidigt köra, och varje användare kan utföra flera kommandon samtidigt i oberoende fönster.

Du behöver alltså inte själv installera JySKom!

nilkom

Underhållare Per Cederqvist <ceder@lysator.liu.se> och Inge Wallin <inge@lysator.liu.se>
Senast släppta version 0.4 960107
Finns att hämta /ftp@ftp.lysator.liu.se:/pub/lyskom/kom++-0.4.tar.gz
Status Nilkom användbar men med brister. Tkom fungerar nog inte alls.
Programmeringsspråk C++, Tk.
Kräver för att köra Tcl, Tkom kräver dessutom Tk och itcl.
Kräver för att installera Nilkom kräver C++, libg++ och Tcl. Tkom kräver dessutom X, Tk och itcl. Dessutom GNU make. (Testade versioner av gcc 2.6.3, 2.7.0, 2.7.2, libg++ 2.4, 2.5.3 och 2.6, tcl 7.3, tk 3.6, itcl 1.5, X11R4, X11R5, X11R6. Testade operativsystem: Sun 4/Sparc Solaris 2.3, 486 PC custom Linux 1.3.30, Silicon Graphics, IRIX 4.0.5)
Finns att hämta som källkod

nntp+gnus

Status Ej installerad.

pumakom

Status Körbar men med brister.
Finns att hämta som källkod

ulpcklienten

Status Körbar men med brister.

WinLMSG

Status Användbar.

WinKOM

Underhållare Peter Zander
Senast släppta version 0.4 (build 29)
Finns att hämta http://www.lysator.liu.se/~zander/bin/WinKOM04b29.zip
Status Fungerande. Under utveckling.
Programmeringsspråk Delphi 3.0
Kräver för att köra win32 alltså: Win95, Win98, WinNT 3.51, NT4, NT5, WABI?
Kräver för att installera WinZIP eller PkUnzip
Finns att hämta som binär

Denna listan är skapad/underhållen av Linus. Senast uppdaterad Tue Dec 2 00:09:38 1997